Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Minister podsumowuje rok od wprowadzenia embarga. 3 elementy chroniące przed kryzysami

Minister podsumowuje rok od wprowadzenia embarga. 3 elementy chroniące przed kryzysami

– Pomimo tak trudnego roku nastąpił wzrost eksportu naszych produktów rolno-spożywczych osiągając wartość blisko 22 mld euro, przy dodatnim saldzie wymiany na poziomie około 6,7 mld euro – mówił minister Marek Sawicki w trakcie konferencji prasowej 31 lipca.

Embargo dalej trwa, ale uporczywe zabiegi strony polskiej i wsparcie innych krajów spowodowały, że wsparcie dla producentów owoców i warzyw będzie dalej kontynuowane przez Komisję Europejską. Minister podkreślił, że zdecydowana większość tej pomocy przypadnie Polsce. – Unia Europejska dostrzegła problem i z puli około 460 tys. ton jabłek, jakie mają być wycofane z rynku, prawie 300 tysięcy ton przypada na polskich producentów.

Minister, przedstawiając wyniki w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi i omawiając skutki rosyjskiego embarga, zwrócił uwagę na fakt, że polska żywność ma wśród zagranicznych konsumentów bardzo dobrą opinię i uważana jest za symbol najwyższej jakości. – Nasz program Poznaj Dobrą Żywność jest gwarantem jakości i symbolem najlepszych polskich produktów spożywczych. Mam nadzieję, że stanie się naszym, rozpoznawalnym na całym świecie, narodowym znakiem jakości – powiedział minister Sawicki.

Odnosząc się do skutków embarga minister zwrócił uwagę, że oprócz ewidentnych strat przyniosło ono także i pewne pozytywne aspekty. – Przede wszystkim embargo pokazało dobitnie, że ten bliski i wygodny rynek jest bardzo niepewny i podlega silnemu politycznemu oddziaływaniu – stwierdził minister.
Przypomniał przy tym, że podjęte przez niego działania już w 2009 roku doprowadziły do utworzenia funduszy promocji, które przyczyniły się bardzo mocno do zorganizowania wielu akcji promocyjnych. Sprzężone z nimi nieustające inicjatywy na rzecz uzgodnień warunków dostępu naszych produktów do kolejnych rynków pozwoliły na stosunkowo łagodne przejście rosyjskiego embarga.

Przypominając pierwsze doświadczenia po wprowadzeniu embarga minister zwrócił uwagę na potrzebę budowy silnych organizacji i stowarzyszeń producenckich, bo to do nich, zgodnie z unijnymi rozwiązaniami, kierowany jest główny strumień pomocy w takich przypadkach.

Zwrócił też uwagę, że najlepszym sposobem ochrony rolniczych dochodów, które zawsze są wrażliwe na sytuacje rynkowe, będzie wykorzystanie trzech elementów:
– sprzedaży bezpośredniej, która będzie możliwa w myśl nowych przepisów od 1 stycznia 2016 roku;
– budowy silnych organizacji i stowarzyszeń producenckich, które mogą skorzystać ze środków nowego PROW na lata 2014-2020, co w efekcie doprowadzi do wzmocnienia ich pozycji w całym łańcuchu żywnościowym;
–  zbudowania silnej platformy produktowej skierowanej na rynki zewnętrzne.

Minister Sawicki podziękował także mediom za wsparcie promocji spożywania jabłek, a w szczególności redakcji „Pulsu Biznesu”, która zapoczątkowała kampanię „Jedz jabłka”, po wprowadzeniu przez Federację Rosyjską embarga na polskie owoce i warzywa.

Źródło: www.e-sadownictwo.pl z dnia 03.08.2015 roku