Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Mniejsze światowe zbiory pomarańczy w bieżącym sezonie 2017/18 i mniejsza produkcja soku pomarańczowego

Mniejsze światowe zbiory pomarańczy w bieżącym sezonie 2017/18 i mniejsza produkcja soku pomarańczowego

Anna Kitala, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas    

Światowe zbiory pomarańczy w bieżącym sezonie 2017/18 będą niższe w porównaniu z sezonem poprzednim. Niekorzystne warunki pogodowe spowodowały spadek produkcji m.in. w Brazylii, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Wśród liczących się producentów jedynie w Chinach spodziewany jest niewielki wzrost produkcji.

Zmniejszenie światowej produkcji pomarańczy przyczyni się do obniżenia podaży tych owoców do przetwórstwa, co z kolei sprawi, że produkcja soku pomarańczowego zostanie dość znacznie ograniczona.

Według raportu Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA), opublikowanego w styczniu br., globalne zbiory pomarańczy ogółem w sezonie 2017/18 wyniosą 49 mln t. W stosunku do sezonu wcześniejszego obniżą się o 7%, tj. o 4 mln t.

W Brazylii, która jest największym światowym producentem pomarańczy, z ponad  30-procentowym udziałem w rynku oczekuje się produkcji na poziomie 17,3 mln t, czyli niższej o 15% (o 3,1 mln t) w odniesieniu do sezonu poprzedniego. Do spadku zbiorów przyczynią się m.in. spodziewane niższe plony,  będące konsekwencją słabego kwitnienia i zawiązywania owoców. 

Znacznie niższa produkcja spodziewana jest także w Unii Europejskiej. USDA prognozuje, że zbiory pomarańczy we Wspólnocie wyniosą ok. 6,3 mln t, czyli obniżą się o 8% (o 0,5 mln t) w stosunku do sezonu 2016/17. Przyczyną mniejszej produkcji są niższa powierzchnia upraw i susza.

W Stanach Zjednoczonych zbiory pomarańczy wyniosą 3,6 mln t i obniżą się o 23% (o 1 mln t) w porównaniu z sezonem poprzednim. Przyczyną mniejszej produkcji będą m.in. straty spowodowane przez huragan Irma na Florydzie, problemy związane z chorobą citrus greening, czyli tzw. zazielenieniem cytrusów, powodującym opad owoców, a także niesprzyjające warunki pogodowe w Kalifornii. 

USDA prognozuje, że w bieżącym sezonie w skali globalnej do przetwórstwa trafi 19,2 mln t pomarańczy, tj. mniej o 16% (o 3,7 mln t) niż w sezonie poprzednim.  W największym stopniu obniżą się zbiory w Brazylii, o 2,9 mln t do 12,3 mln t. 

Produkcja soku pomarańczowego wyniesie 1,7 mln t i będzie niższa o 16% (o 0,3 mln t) niż w sezonie 2016/17 i o 6% (0,1 mln t) w porównaniu do średniej z wcześniejszych 3 sezonów. Podkreślić jednak trzeba, że sezon 2017/18 będzie drugim z rzędu sezonem nadwyżkowym, w którym produkcja soku pomarańczowego będzie wyższa od konsumpcji. 

Źródło: AgroTydzień z dnia 30.01.2018 roku