Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Mniejszy eksport mrożonych owoców w lockdownie i spadek produkcji

Mniejszy eksport mrożonych owoców w lockdownie i spadek produkcji

W wyniku lockdownu obniżyła się wartość sprzedaży zagranicznej mrożonych owoców i warzyw. Spadki w drugim kwartale 2020 roku odnotowano głównie w przypadku sprzedaży do krajów unijnych. Produkcja mrożonych owoców w Polsce istotnie spadła w czerwcu i lipcu, bardziej niż sugerowałyby to zmiany w zbiorach owoców w Polsce.

Z dostępnych, szczegółowych danych Eurostatu wynika, że polski eksport mrożonych owoców i warzyw znacząco wyhamował w kwietniu i maju, głównie wskutek ograniczenia sprzedaży do sektora HoReCa. Dane PONT potwierdzają, że sektor przetwórstwa owoców i warzyw był jednym z najbardziej dotkniętych pandemią, w którym sprzedaż eksportowa w drugim kwartale 2020 roku zmalała o 7,2% r/r (firmy duże).

O ile wartość sprzedaży zagranicznej owoców mrożonych w pierwszym kwartale 2020 roku zanotowała wzrost o 5,6% r/r, o tyle łączna sprzedaż w kwietniu i maju zmalała o 5,5% r/r. Istotne zmiany w dynamice sprzedaży, w relacji do pierwszego kwartału 2020 roku odnotowano w przypadku eksportu do Niderlandów (-5,6% r/r vs +5,7% r/r w 1q20), Szwecji (-4,6% r/r vs +14,2% r/r), a także Belgii (-17,8% r/r vs +1,1% r/r). Największy spadek popytu obserwowano w przypadku mrożonych czarnych porzeczek. Ich eksport w kwietniu i maju zmalał o 9,9% r/r wobec wzrostu o 31,6% r/r w 1q20. Znacząco obniżyła się dynamika eksportu mrożonych malin (-0,6% r/r vs +19,3% r/r w 1q20), a także mrożonych wiśni (-10,6% r/r vs -3,2% r/r w 1q20).

Do marca utrzymywała się także wzrostowa tendencja w eksporcie mrożonych warzyw. W 1q20 ich sprzedaż w ujęciu wartościowym zwiększyła się o 4,7% r/r, niemniej łącznie w kwietniu i maju zmalała o 16,2% r/r. Spadek nastąpił głównie w wyniku załamania sprzedaży do Niemiec – największego odbiorcy mrożonych warzyw z Polski. Eksport do tego kraju zmalał o 24,4% r/r wobec wzrostu o 10,4% r/r w 1q20. Wartość eksportu mrożonek warzywnych z Polski od lipca’19 do maja’20 była zbliżona do tej z sez. poprzedniego, choć jego wolumen zmalał o 4,3% r/r. Od początku sez. utrzymywało się niskie tempo sprzedaży mrożonych warzyw do Białorusi – łącznie w sez. 2019/21 eksport do tego kraju zmalał o 25,3% r/r . Spadek produkcji mrożonych owoców.

Z danych GUS wynika, że krajowa produkcja mrożonych owoców w czerwcu i lipcu w przedsiębiorstwach dużych (zatrudnienie 50 osób i więcej) wyniosła 141,3 tys. t, i była niższa o 19,3%t % r/r. Wynik ten jest poniżej poziomu, na jaki wskazywałyby szacunkowe dane o zbiorach owoców do mrożenia. GUS w lipcu wstępnie ocenił produkcję owoców z krzewów i plantacji jagodowych na 0,5 mln t, tj. o blisko 10% więcej niż w 2019, a zbiory wiśni na poziomie nieco niższym niż przed rokiem.

Produkcja w czerwcu i lipcu stanowi prawie 50% rocznej krajowej produkcji mrożonych owoców przedsiębiorstw dużych (dane za 2019), stąd też wynik ten prawdopodobnie będzie rzutował na produkcję mrożonek w Polsce w całym sezonie 2020/21. Niemniej, zdecydowanie wyższe tegoroczne zbiory malin, mogą pozytywnie odbić się na produkcji mrożonek w sierpniu oraz we wrześniu, i złagodzić spadek produkcji mrożonek ogółem.


www.e-sadownictwo.pl