Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Mołdawia zakończyła sezon malinowy

Mołdawia zakończyła sezon malinowy

East-Fruit
Plantatorzy określają miniony już sezon za noszący znamiona stagnacji. Tym niemniej z posezonowych szacunków  wynika, że kraj ten zwiększył eksport maliny letniej o około 30%.
W porównaniu z innymi gatunkami jagodowymi zbiory malin na Mołdawii nie wzrosły, plantatorzy są też rozczarowani uzyskiwanymi podczas kampanii cenami. W szczycie sezonu ceny skupu doszły do 1,0-1,1 USD/kg. Na więcej nie pozwoliły wysokie zbiory tej jagody na Ukrainie i w Polsce.
Z danych służby celnej wynika, że tegoroczny eksport malin z Mołdawii przekroczył 1 tys. ton. W roku ubiegłym z kraju wyjechało 705 ton malin.
Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 07.08.2018 roku