Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > MRiRW: bardzo dobre trzy kwartały w handlu zagranicznym żywnością

MRiRW: bardzo dobre trzy kwartały w handlu zagranicznym żywnością

Wstępne wyniki handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi za trzy kwartały bieżącego roku pokazują bardzo dobrą dynamikę wzrostu wartości eksportu oraz dodatniego salda wymiany  – informuje ministerstwo rolnictwa.

W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym wzrost wartości eksportu wynosi 12,3%, a wzrost dodatniego salda wymiany aż 16%. Konkretne wartości liczbowe wynoszą odpowiednio – wzrost eksportu z 17,7 mld euro do 19,9 mld euro oraz wzrost dodatniego salda z 5,2 mld euro do 6,1 mld euro.

Generalnie nie zmienia się struktura geograficzna eksportu. Również w roku bieżącym większość towarów rolno-spożywczych kierowanych jest na rynek Unii Europejskiej (81,3%), a ich wartość to 16,2 mld EUR i wzrost w skali roku na poziomie 12%. Szybszy wzrost osiągnęliśmy w sprzedaży do krajów dawnej „15” tj. 16,7% i wartość 12,4 mld EUR (udział 62,3%). Sprzedaż do 12 „nowych” państw UE wyniosła 3,8 mld EUR i była nieco niższa niż rok temu.

Utrzymuje się dominująca pozycja Niemiec w eksporcie rolno-spożywczym. W omawianym okresie wartość sprzedaży do naszego zachodniego sąsiada wyniosła 4,6 mld euro, co oznacza wzrost o 16,5% i udział w eksporcie rolno-spożywczym na poziomie 23%.

Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania z wartością sprzedaży na poziomie 1,8 mld euro (wzrost o 11%).

Trzecie miejsce zajęła Holandia – wartość eksportu wyniosła 1,3 mld euro, co oznacza wzrost o 30,3% w skali roku.

Kolejne miejsca to Włochy – 1,1 mld euro (wzrost o 18,6%), Republika Czeska – 1,06 mld euro (spadek o 14,5%), Francja – 1,05 mld euro (wzrost o 15,5%), Hiszpania – 0,5 mld euro (wzrost o 15%) oraz Węgry – 0,5 mld euro (wzrost o 11,8%).

Prowadzona polityka promocji, a także działania uzgadniające fitosanitarne i weterynaryjne warunki handlu z krajami spoza Europy pozwoliły na uruchomienie bądź zintensyfikowanie wymiany towarowej z krajami pozaeuropejskimi, takimi jak np. Senegal, Ghana, Kenia, Nigeria, Liban, Malezja czy Republika Korei. Podkreślić należy również wzrost eksportu do Japonii, Mołdowy, USA, Turcji, Jordanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kanady (o 27%) oraz na Ukrainę i na Tajwan.

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 08.12.2017 roku