Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > MRiRW: Nie będzie obowiązku podawania na opakowaniu faktycznego producenta żywności. Dlaczego?

MRiRW: Nie będzie obowiązku podawania na opakowaniu faktycznego producenta żywności. Dlaczego?

Informacja o tym, jaka firma faktycznie wyprodukowała dany artykuł spożywczy, może być istotną przesłanką podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie widzi jednak możliwości wprowadzenia prawnego obowiązku umieszczania takiej informacji na opakowaniach. Urzędnicy wyjaśniają, dlaczego nie podejmują takich prób.

Wielu konsumentów podczas podejmowania decyzji zakupowych bierze pod uwagę, kto faktycznie wyprodukował dany artykuł spożywczy, np. oferowany pod marką własną sieci. Traktują renomowanych producentów jako gwarancję wysokiej jakości produktów i wykorzystania w produkcji składników odpowiedniej jakości. Niektórzy konsumenci chcą mieć ponadto pewność, że żywność reklamowana jako polska została faktycznie wyprodukowana w Polsce, przez polską firmę.

Zdarza się jednak często – szczególnie w przypadku produktów sprzedawanych pod marką własną sieci handlowych – że firma i adres firmy, która rzeczywiście wytworzyła dany produkt, nie są ujawniane na opakowaniach produktów spożywczych. Kwestię rozwiązałoby prawne zobowiązanie wytwórcy czy importera danego produktu do zamieszczenia takiej informacji. Takich regulacji jednak nie ma i – jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – nie ma planów ich wprowadzenia.

Dane producenta obowiązkowo na opakowaniu?

Jak wyjaśnia MRiRW, “w Polsce były podejmowane próby ustanowienia obowiązku identyfikacji nazwy i adresu faktycznego producenta w oznakowaniu środków spożywczych. Jednakże ze względu na to, że wprowadzanie krajowych przepisów w zakresie, który został w prawodawstwie unijnym uregulowany, jest niezgodne z przepisami rozporządzenia, odstąpiono od tych prób.

Jak pokazały doświadczenia innych państw członkowskich, podejmowanie takich działań legislacyjnych skutkowało negatywną opinią Komisji Europejskiej” – wyjaśnia urząd.

Zgodnie z przepisami stosownego rozporządzenia unijnego, jedną z informacji szczegółowych, którą należy umieścić w oznakowaniu środków spożywczych, jest nazwa lub firma i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym, odpowiedzialnego za informacje przekazywane konsumentom na temat żywności.

Podmiot odpowiedzialny za oznakowanie jest to podmiot, pod którego nazwą lub firmą wprowadzany jest na rynek dany środek spożywczy lub jeżeli ten podmiot nie prowadzi działalności w Unii – importer danego środka na rynek Unii.

Jak wyjaśnia ministerstwo rolnictwa, z powyższych przepisów wynika, że niezależnie od działalności, jaką przedsiębiorca działający w łańcuchu żywnościowym prowadzi – produkuje, paczkuje czy też wprowadza żywność do obrotu – umieszczając swoje dane w oznakowaniu produktu bierze na siebie odpowiedzialność za oznakowanie środka spożywczego.

Zgodnie ze stanowiskiem Rady UE, przyjętym podczas prac nad ww. przepisami wspólnotowymi, w oznakowaniu produktu mogą być podane dobrowolnie dodatkowe nazwy i adresy podmiotów działających na rynku spożywczym w celu identyfikacji innych podmiotów uczestniczących w produkcji danego środka spożywczego tj. np. nazwa i adres faktycznego producenta. Nie ma jednak takiego obowiązku.

www.wiadomoscihandlowe.pl