Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > MRiRW: priorytetem na 2017 r. handel zagraniczny i promocja polskiej żywności

MRiRW: priorytetem na 2017 r. handel zagraniczny i promocja polskiej żywności

PAP

Handel zagraniczny i promocja polskich produktów spożywczych w kraju i za granicą oraz wzmocnienie doradztwa rolniczego to priorytety Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 2017 r.

Ministerstwo wytypowało na przyszły rok 14 priorytetowych kierunków wymiany handlowej sektora rolno-spożywczego. Są to: Królestwo Arabii Saudyjskiej, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Islamska Republika Iranu, Chiny, Tajwan, Indie, Japonia, Wietnam, Algieria, Egipt, Republika Południowej Afryki, Kanada, Stany Zjednoczone, Białoruś, Kazachstan.

Ponadto planowane jest zintensyfikowanie obecności na rynkach: Korei Płd., Singapuru, Malezji, Maroka, Meksyku i Kuby.

“Podejmowane działania będą ukierunkowane na otwieranie i poszerzanie dostępu do rynków wybranych jako priorytetowe. MRiRW będzie także prowadziło działania na rynkach, które leżą w sferze potencjalnego zainteresowania polskich producentów i przetwórców żywności. Zadania te będą wspomagane prezentacją polskich produktów rolno-spożywczych podczas szeregu wydarzeń promocyjnych pod hasłem „Polska Smakuje”.” – poinformował resort rolnictwa w komunikacie.

Do ważnych zadań będzie należała promocja polskiej żywności za granicą poprzez udział w najważniejszych imprezach targowych i wystawienniczych na świecie; uczestnictwo w misjach gospodarczych i towarzyszących im spotkaniach biznesowych; organizowaniu misji do Polski dla zagranicznych przedsiębiorców i dziennikarzy; promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe.

Agencja Rynku Rolnego planuje w większym stopniu pomóc przedsiębiorcom w pozyskaniu rynków o dużym potencjalne importowym, choć obecnie polska żywność jest na nich nieobecna lub występuje w niewielkim zakresie. Chodzi głównie o kraje azjatyckie: Indie, Wietnam, Japonię, Iran czy Tajwan.

ARR będzie też kontynuować działania na rynkach, które są już dobrze znane polskim eksporterom: Chiny z Hongkongiem, Algieria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Niemcy, Białoruś. Kierunki te nadal wymagają wsparcia promocyjnego i utrwalania pozytywnego wizerunku polskiej żywności – zaznacza resort.

Krajowa promocja żywności będzie dotyczyła głównie popularyzacji znaku “produkt polski” oraz sprzedaży żywności przez rolników. Ponadto przewidziana jest dalsza edukacja konsumentów poprzez budowanie ich świadomości polegającej na tym, aby sięgali oni po polskie produkty, aby czytali etykiety i odżywiali się prawidłowo.

Nadal będą prowadzone dwa programy unijne promujące zdrowe odżywianie dzieci – „Mleko w szkole” i Owoce w szkole”.

Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej resortu wynika, że ministerstwo w przyszłym roku zamierza położyć większy nacisk na wzmocnienie doradztwa rolniczego. Zostanie przeszkolone w tym zakresie 9,2 tys. osób. Planowana jest intensyfikacja współpracy z instytutami badawczymi – transfer wiedzy w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w praktyce. Będzie usprawniona komunikacja między jednostkami doradztwa rolniczego.

Ministerstwo zajmie się też przygotowaniem narzędzi, służących podnoszeniu efektywności wdrażania PROW na lata 2014-2020.

Do priorytetów resort zaliczył także usprawnienie realizacji działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Obsługi spraw związanych z przyznawaniem, wypłatą oraz zwrotem pomocy finansowej dla małych gospodarstw przeniesiona zostanie z biur powiatowych do oddziałów regionalnych ARiMR.

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 08.12.2016 roku