Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Mrożone maliny – import do UE

Mrożone maliny – import do UE

Mariusz Dziwulski, ekspert ds. analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Z danych Eurostat wynika, że w pierwszych siedmiu miesiącach sezonu 2015/2016 import malin mrożonych (CN 081120) do UE wyniósł 89,4 tys. t i był aż o 45% wyższy r/r. Największym pozaunijnym dostawcą mrożonych malin na rynek Wspólnoty była Serbia z wolumenem 67,7 tys. t – o 32% wyższym niż przed rokiem. Wysoki popyt wewnętrzny, przy niskiej podaży w Polsce spowodował, że wzrosły dostawy z krajów takich jak Chiny czy  Bośnia i Hercegowina.

Wolumen importu z Chin wzrósł aż dwunastokrotnie do poziomu 6,5 tys. t. Import z Bośni zwiększył się natomiast o 58% do 5,1 tys. t.

Warto podkreślić, ze wśród ważniejszych dostawców mrożonych malin do UE był Meksyk, z którego sprowadzono 1,1 tys. t tego produktu – blisko pięciokrotnie więcej niż przed rokiem. Nie były to wolumeny znaczące dla rynku,  niemniej wskazujące na poszukiwanie tańszej alternatywy dla drogich malin mrożonych w Unii.

Biorąc pod uwagę dostawy z Chile, jednego z czołowych producentów mrożonych malin na świecie, wzrosły one o blisko 20% r/r do poziomu 4,1 tys. t, jednak były aż o 47% niższe niż dwa sezony wcześniej, co wynikało z dość niskiej podaży malin na tym rynku.

Biorąc pod uwagę nadchodzący sezon, oczekuje się pewnego odbudowania się podaży wewnętrznej, szczególnie  w Polsce. W 2015 r. zbiory malin były o około 30% niższe, co spowodowane było występującą suszą w Polsce. Powrót zbiorów w Polsce bo poziomu sprzed dwóch lat pozwoliłby na odbudowanie poziomu europejskich zapasów. Miałoby to odbicie w spadku cen mrożonek na rynku unijnym.

Ważnym aspektem, który będzie oddziaływał na rynek i ceny, będzie produkcja w Serbii, największego nieunijnego dostawcy mrożonych malin do UE. Wg informacji Foodnews, niekorzystne warunki pogodowe w roku bieżącym mogą mieć przełożenie na zbiory, jednak nie wiadomo jak wpłyną one na ich finalny poziom w skali kraju.

Ceny mrożonych malin na rynku europejskim w pierwszym i drugim kwartale br. notowały systematyczne spadki. Możliwe, że w pewnym stopniu są one spowodowane perspektywą nadchodzących zbiorów w Serbii i Polsce. Z danych Foodnews wynika, że przeciętna cena malin z Polski w połowie maja wyniosła 2,50 euro/kg i była o 15-17% niższa niż na początku br.

Źródło: AgroTydzień z dnia 18.05.2016 roku