Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Mrożone truskawki – ceny i popyt

Mrożone truskawki – ceny i popyt

Mariusz Dziwulski, BGŻ BNP Paribas

Ceny mrożonych truskawek utrzymują się na znacznie wyższym poziomie w stosunku do roku poprzedniego. Według Foodnews ceny mrożonych truskawek z Polski (II kl. IQF niekalibrowane) w połowie października br. wynosiły średnio 1,50 euro/kg i były o ok. 40% wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem. Co więcej, według Foodnews, ceny mrożonych polskich truskawek notują wzrosty – w pierwszych dwóch tygodniach października zwiększyły się o 3,2%.

Na wyższy, w relacji do roku poprzedniego, poziom cen mrożonych truskawek wpływa przede wszystkim ich niższa podaż w naszym kraju. Polska jest głównym dostawcą mrożonych truskawek do Unii Europejskiej i drugim, po Meksyku, ich eksporterem w skali globalnej.

Warto dodać, że Polska od 2012 r. silnie zwiększała dostawy mrożonych truskawek na rynek Unii Europejskiej, co związane było z ograniczeniem dostaw truskawek chińskich do UE. W sezonie 2015/2016 eksport mrożonych truskawek z Polski do UE-27 osiągnął wolumen 110 tys. t, co było wielkością rekordową. W sezonie 2016/2017, ze względu na niższą produkcję, eksport może być niższy, choć popyt na mrożone truskawki z naszego kraju może utrzymywać się na wysokim poziomie, wspierając wzrosty cen.

Na mniejszą produkcję truskawek mrożonych w 2016 r. w Polsce przełożyły się niższe r/r zbiory tych owoców. Zdaniem GUS, w bieżącym roku wyniosły one 196 tys. t, co oznacza spadek o 5% w stosunku do 2015 r. Mniejsze zbiory wpłynęły również na silny wzrost kosztów surowca do przetwórstwa w sezonie bieżącym. Ceny truskawek do mrożenia średnio w kraju w czerwcu br., biorąc pod uwagę notowania IERiGŻ-PIB, ukształtowały się na poziomie 3,49 zł/kg, tj. o 28% wyższym niż przed rokiem.

Na kształtowanie się cen truskawek mrożonych na rynku europejskim, oprócz uwarunkowań podażowych w Polsce, ma również istotny wpływ niższa podaż z innych krajów. Serwis Foodnews informuje, że zapasy truskawek mrożonych w Maroku oraz Hiszpanii są obecnie niskie. Co więcej, import  mrożonych truskawek z Egiptu, ze względu na stwierdzenie przypadków zarażenia wirusem zapalenia wątroby typu A (ang. Hepatitis A) w Stanach Zjednoczonych, które były związane z truskawkami pochodzącymi z tego kraju, w ostatnich tygodniach znacząco się obniżył.

Niski, mimo wzrostu w pierwszej połowie roku, pozostaje również import truskawek mrożonych z Chin. Z danych Eurostat wynika, że w pierwszych siedmiu miesiącach br. do Unii Europejskiej z tego kraju trafiło 9,9 tys. t mrożonych truskawek, tj. o 97% więcej niż przed rokiem, niemniej o odpowiednio 29 i 61% mniej niż dwa i trzy sezony wcześniej. Przy niskich dostawach mrożonych truskawek z wyżej opisanych krajów, stanowi to także czynnik wspierający wzrosty cen tych produktów na rynku UE. Co więcej, z informacji Foodnews wynika, że ceny truskawek chińskich są na zbliżonym poziomie do tych oferowanych z Polski.

Źródło: AgroTydzień z dnia 17.10.2016 roku