Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Na automatyzację i robotyzację firm. Rusza kolejny konkurs dla przedsiębiorców w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Na automatyzację i robotyzację firm. Rusza kolejny konkurs dla przedsiębiorców w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

2 sierpnia 2023 r. rozpoczyna się nabór wniosków w kolejnym w tym roku konkursie dla MŚP z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać nawet 3 mln zł na opracowanie i wdrożenie w firmie zmian w zakresie automatyzacji i robotyzacji produkcji.

Dynamicznie zmieniający się rynek zmusza przedsiębiorców do ciągłego rozwoju – nie tylko dostosowywania procesów produkcji do zachodzących zmian technologicznych i cyfrowych ale też często – do bycia o krok przed tymi zmianami. Zastosowanie nowych technologii w przedsiębiorstwach to dziś konieczność – aby firma mogła nie tylko utrzymać, ale też zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku

– tłumaczy wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska Jedynak.

Wdrażanie robotyzacji jest procesem skomplikowanym technologicznie i wymagającym poniesienia niemałych nakładów finansowych. Chcemy, aby dzięki wsparciu z programu, automatyzacja produkcji mogła stać się dostępna dla każdej firmy. Wprowadzone rozwiązania pomogą zwiększyć skalę produkcji, przekształcić przedsiębiorstwa w wydajniejsze, nowocześniejsze i bardziej zielone

– podkreśla wiceminister.

Wsparcie przeznaczone jest na przeprowadzenie procesu transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Dzięki pozyskanym środkom przedsiębiorcy będą mogli zbudować długookresową strategię rozwoju w tym obszarze, nabyć automaty lub roboty i niezbędne oprogramowanie oraz podnieść kompetencje zawodowe pracowników. W efekcie firmy staną się bardziej odporne na zmiany rynkowe. Ponadto, zastosowanie automatów lub robotów oraz systemów informatycznych może umożliwić dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb pracowników z niepełnosprawnościami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie obejmie:

  • Przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, tj. wskazanie procesów produkcyjnych i pozaprodukcyjnych w firmie, które mogą podlegać automatyzacji/robotyzacji. Na podstawie audytu zostanie opracowana mapa drogowa transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0 czyli strategii rozwoju przedsiębiorstwa w obszarze wykorzystania technologii cyfrowych.
  • Wdrożenie działań wynikających z opracowanej mapy drogowej, w szczególności: zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, oprogramowania, usług doradczych i szkoleniowych.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z Polski Wschodniej, czyli województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów). Łączny budżet konkursu wynosi 100 mln zł. Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej (usługi szkoleniowe i doradztwo) oraz dotacji warunkowej – częściowo zwrotnej (inwestycje) do wysokości maksymalnie 3 mln zł.

Kluczowym warunkiem jest przeprowadzenie audytu technologicznego i opracowanie mapy drogowej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (mapa stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie) oraz realizacja projektu na obszarze Polski Wschodniej.

Wnioski w konkursie można składać od 2 sierpnia do 25 października 2023 roku.

Nabór przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie PARP.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw: podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części mazowieckiego (bez Warszawy i otaczających ją powiatów), aby przyspieszyć ich rozwój.  Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 12 mld 428 mln zł.

www.gov.pl/funduszeregionalne