Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Nadano Instytutowi Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego status Państwowego Instytutu Badawczego

Nadano Instytutowi Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego status Państwowego Instytutu Badawczego

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku nadano Instytutowi Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego status Państwowego Instytutu Badawczego.
IBPRS powstał w 1949 roku w Warszawie jako Główny Instytut Przemysłu Rolnego i Spożywczego. Kilkakrotnie zmieniał swoją nazwę, ostatnia została nadana w 2012 r. przed włączeniem w jego struktury dwóch innych instytutów z wieloletnią tradycją: Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego oraz Instytutu Przemysłu Cukrowniczego, jak też kilku innych laboratoriów badawczych. 
Obecnie składa się z 12 zakładów merytorycznych wyposażonych w nowoczesne laboratoria i stosujących ponad 600 akredytowanych metod badawczych. Głównym zadaniem Instytutu jest prowadzenie badań podstawowych i stosowanych w zakresie biotechnologii rolno-spożywczej, bezpiecznej produkcji i przechowywania żywności, wspieranie przemysłu rolno-spożywczego oraz prowadzenie działań zmierzających do poprawy jakości życia ludzi.  Instytut współpracuje z partnerami przemysłowymi z różnych branż sektora rolno-spożywczego oraz pokrewnych, w tym ochrony środowiska, energii odnawialnej i chłodnictwa.

W Instytucie zatrudnionych jest ponad 200 pracowników, włączając trzech profesorów tytularnych, dziewięciu profesorów nadzwyczajnych oraz 33 naukowców ze stopniem doktora.
IBPRS – PIB prowadzi prace naukowe, rozwojowe, wdrożeniowe w zakresie biotechnologii i technologii rolno-spożywczej. Prace te, o ostatecznym aplikacyjnym charakterze, obejmują swym zakresem wiele dyscyplin: mikrobiologię techniczną i mikrobiologię żywności, inżynierię komórkową, inżynierię procesową, chemię i biochemię, technologię żywności oraz żywienie człowieka i dietetykę. Kierunki działalności Instytutu obejmują także wiele branż przemysłu rolno-spożywczego: drożdżownictwo, gorzelnictwo, winiarstwo, octownictwo, browarnictwo, przetwórstwo owoców i warzyw, przetwórstwo i przechowalnictwo zbóż, przetwórstwo ziemniaków i skrobi, piekarskiego i cukierniczego, koncentratów spożywczych, żywności mrożonej i schłodzonej, cukrowniczego, mięsnego i tłuszczowego oraz produkcję mikrobiologicznych preparatów (enzymatycznych, probiotycznych, kultur starterowych i in.).
Więcej informacji na stronie: www.ibprs.pl