Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Nadzwyczajna pomoc dla producentów jabłek – 90,14 proc. limitu wykorzystane

Nadzwyczajna pomoc dla producentów jabłek – 90,14 proc. limitu wykorzystane

Na podstawie § 8 ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek (Dz. U. z 2022 r. poz. 879), Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o wykorzystaniu co najmniej 90% ilości jabłek, o której mowa w § 6 ww. rozporządzenia Rady Ministrów.

Mając na uwadze powyższe Prezes Agencji informuje, iż od początku realizacji mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”, tj. od dnia 02.05.2022 r. do dnia 20.06.2022 r. do zgłoszonych zakładów przetwórczych trafiło 90,14 proc. puli jabłek objętych mechanizmem, co stanowi 180 286 272,40 kg jabłek.

Więcej informacji w linku: www.gov.pl/arimr