Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Najbliższe plany Komisji AGRI Parlamentu Europejskiego

Najbliższe plany Komisji AGRI Parlamentu Europejskiego

JK

Podczas spotkania z Czesławem Siekierskim przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, mówił on o zagadnieniach, na których Komisja zamierza się skupić w najbliższym czasie.

Wśród priorytetów znajduje się nie tylko dokończenie rozpoczętych prac legislacyjnych, ale także prace nad nowymi projektami aktów legislacyjnych m.in. dotyczący klonowania zwierząt dla celów rolniczych, emisji zanieczyszczeń z rolnictwa, czy rolnictwa ekologicznego.
Komisja rolnictwa zamierza monitorować proces wdrażania reformy WPR tak aby w 2016 r. przeprowadzić jej przegląd i dokonać korekt.
Kolejnym priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa i jakości żywności, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia ludzi, przeciwdziałaniem zagrożeniom epidemiologicznym oraz kwestiom dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin.
Komisja AGRI zamierza też zwrócić uwagę na wdrażanie nowych technologii w produkcji rolnej i przemyśle żywnościowym. Kluczowy jest w tym przypadku Horyzont 2020 – unijny program dotyczący badań i innowacji, który zastąpi 7 Program Ramowy. Większe pieniądze przeznaczono na badania naukowe w zakresie rozwoju rolnictwa, przetwórstwa i wyżywienia.
Komisja Rolnictwa dużo uwagi poświeci wsparciu organizacji rynku rolnego, jego różnym instytucjom, w tym grupom producenckim i organizacjom branżowym. Wobec częściowego ograniczenia form interwencji bezpośredniej na rynku rolnym. Dlatego interwencję należy uzupełnić instrumentami ubezpieczeniowymi i finansowymi.
Komisja będzie analizować prace WTO dotyczące liberalizacji handlu światowego oraz udział w przygotowaniu nowego porozumienia handlowego UE-USA, czyli TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement, które zakłada znaczące ograniczenie ceł i środków pozataryfowych w wymianie handlowej. Wspólny rynek UE-USA, który ma dzięki temu postać niesie duże zagrożenie dla polskiego rolnictwa, gdzie gospodarstwa są znacznie mniejsze, a ceny paliw i energii wyższe niż w USA. Nie bez znaczenia jest też rządowe wsparcie dla rolnictwa amerykańskiego.
Rolnictwo produkuje liczne surowce dla przemysłu i odnawialnych źródeł energii. Wymaga to zmiany podejścia uwzględniający istotny wpływ sektora rolniczego na bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne.
Istotny jest wpływ rolnictwa i procesy wytwarzania żywności na stan środowiska naturalnego i zmiany klimatyczne. Przy zachowaniu odpowiednich standardów wpływ ten może być bardzo pozytywny.
Kolejnym problemem, którym zajmie się Komisja jest wysokie bezrobocie na obszarach wiejskich. W wyniku restrukturyzacji przemysłu powiększyło się ono szczególnie w n owych państwach członkowskich. Aby je ograniczyć trzeba stworzyć na obszarach wiejskich warunki do rozwoju przedsiębiorczości, zapewnić odpowiednią infrastrukturę techniczna i społeczno-edukacyjną.
Wśród priorytetowych tematów Komisji jest też sytuacja społeczna i demograficzna na wsi, rozwój obszarów wiejskich, start młodych rolników, kwestia kobiet na wsi, proces starzenia się mieszkańców wsi, odpływ młodzieży z obszarów wiejskich, czy brak niewystarczająca liczba młodych rolników.
Nowego podejścia wymaga też wycena dóbr publicznych m.in. krajobrazowych, środowiskowych, czy związanych z bioróżnorodnością – dostarczane przez rolników z pominięciem wynagrodzenia. Dochody rolników to nadal tylko 2/3 średnich dochodów innych grup zawodowych.
Nie można także zapominać o wsi jako miejscu podtrzymywania tradycji, zwyczajów, kultury, dorobku kulinarnego i produkcji wyrobów regionalnych. Muszą one być chronione i kultywowane dla następnych pokoleń. Coraz bardziej rośnie zainteresowanie mieszkańców miast przeprowadzką na wieś.
Poza tymi propozycjami zapewne pojawi się szereg zupełnie nowych zdań dla Komisji AGRI Parlamentu Europejskiego.

Źródło: www.farmer.pl z dnia 08.12.2014 roku