Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Najważniejsze trendy konsumenckie w 2023 roku

Najważniejsze trendy konsumenckie w 2023 roku

„Redefinicja wartości” to najważniejszy z przyszłorocznych trendów w sektorze żywności i napojów. Według nowego raportu Innova Market Insights rosnące koszty życia w wielu krajach świata zmuszają konsumentów do zrewidowania dotychczasowych poglądów na temat tego, co jest dla nich najbardziej istotne – również w kontekście wyborów żywieniowych.

Wiodące trendy w sektorze żywności i napojów

Coroczne zestawienie wiodących trendów w sektorze spożywczym przygotowywane przez Innovę opiera się na badaniach ankietowych o globalnym zasięgu. W połączeniu z danymi dotyczącymi tendencji rynkowych oraz nowych produktów pozwalają one zidentyfikować główne czynniki wpływające na decyzje zakupowe konsumentów, a co za tym idzie – dostarczają przedsiębiorcom z branży żywnościowej wartościowych wskazówek na temat przyszłych kierunków rozwoju.

  1. Redefinicja wartości

W przeciągu ostatniego roku dla ponad połowy konsumentów na świecie ważniejsze niż wcześniej stały się wydatki oraz wartość pieniądza. Wielu z nich stara się oszczędzać poprzez wybieranie tańszych produktów czy samodzielne przygotowywanie posiłków. Rosnące koszty życia i coraz mniejsze poczucie bezpieczeństwa w wielu obszarach codziennego funkcjonowania sprawiają, że ceny towarów i usług stają się dla konsumentów priorytetem.

Pomimo niestabilności politycznej i gospodarczej kwestie związane ze zdrowiem oraz środowiskiem w dalszym ciągu pozostają bardzo istotne. Trudniejsza sytuacja finansowa sprzyja również bardziej „ekologicznym” wyborom – raport Innova wskazuje, że konsumenci starają się ograniczać marnotrawstwo żywności, a także zwracają większą uwagę na ponowne wykorzystywanie produktów i recykling. Dla producentów stwarza to szansę na innowacje w obszarach dotyczących zdrowia oraz zrównoważonego rozwoju.

  1. Tańsze odżywianie

Według Innovy na przestrzeni minionych 12 miesięcy 62% konsumentów stwierdziło zauważalny wzrost wydatków na żywność i napoje. Z tego powodu coraz więcej osób wybiera produkty prostsze i tańsze, a jednocześnie wartościowe z punktu widzenia żywieniowego. Wiąże się z tym kupowanie żywności w większych opakowaniach lub na zapas, wzrost zainteresowania markami własnymi, samodzielne przygotowywanie posiłków w domu, ograniczenie wydatków na ekskluzywne wyroby, a także zmniejszenie wielkości zakupów ogółem. Konsumenci aktywnie poszukują sposobów na zdrowe, ale mniej kosztowne odżywianie. Z punktu widzenia przedsiębiorców oznacza to konieczność udoskonalania procesów technologicznych i maksymalizacji wykorzystania podstawowych surowców tak, by sprostać popytowi na produkty jednocześnie zdrowe, przystępne cenowo i przyjazne dla środowiska.

  1. Presja pokoleniowa

Przyszłe trendy w dużej mierze kształtują konsumenci młodzi, od dziecka przyzwyczajeni do nowych technologii i funkcjonowania w przestrzeni wirtualnej. Dla osób z pokolenia Z oraz millenialsów wybory żywieniowe są istotnym elementem stylu życia, systemu wartości i osobistych przekonań. „Szczególnie pokolenie Z (…) ma zwyczaju kwestionować wszystko wokół, podważać panujące tendencje i aktywnie je kształtować. Młodzi ludzie często chcą wchodzić w interakcję z wybieranymi przez siebie markami, ponieważ stanowią one element ich tożsamości”, podkreśla Lu Ann Williams, współzałożycielka Innova Market Insights. Choć dla konsumentów tych – podobnie jak w przypadku starszych pokoleń – wciąż ważne pozostają kwestie zdrowotne, coraz większą uwagę przywiązują oni także do produktów nowatorskich oraz próbowania smaków z innych regionów świata.

  1. Produkty roślinne – nowy rozdział

Szybki wzrost zainteresowania sektorem produktów roślinnych w sposób nieunikniony uległ pewnemu zahamowaniu. Tendencja ta może się jednak odwrócić, jeśli weźmie się pod uwagę zainteresowanie konsumentów produktami wysokiej jakości i o zróżnicowanych smakach. W 2023 r. można spodziewać się rozkwitu „zielonej gastronomii”, która stanie się osobnym sektorem, dając szansę wielu markom na dywersyfikację oferty i wkroczenie w nowe obszary rynku. Konsumenci wciąż oczekują produktów coraz bardziej atrakcyjnych pod względem sensorycznym, jednak równie istotna staje się dla nich kulinarna kreatywność i smakowa różnorodność inspirowana kuchniami świata. Dwie trzecie osób biorących udział w badaniu Innova wyraziło chęć spróbowania roślinnych wersji tradycyjnych, regionalnych potraw.

„Sektor «plant-based» to już nie tylko zamienniki mięsa. Kiedy myślę o produktach roślinnych niekoniecznie jest to pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy. Tak naprawdę liczy się kuchnia, a nie tylko alternatywy dla wyrobów mięsnych czy mlecznych. Chodzi o nowe sposoby przyrządzania posiłków na bazie roślin”, mówi Williams. „Firmy z branży spożywczej powinny zadać sobie pytanie – czy jesteśmy w stanie sprawić, by warzywa smakowały lepiej?”.

  1. Rolnictwo przyszłości

Rośnie zainteresowanie opinii publicznej nowymi technologiami, takimi jak uprawy wertykalne czy rolnictwo regeneracyjne. Innowacje te mogą nie tylko przyczynić się do polepszenia smaku, wartości odżywczej czy wydajności produkcji żywności, ale również pomóc w zyskaniu przychylności konsumentów. Wielu z nich zwraca bowiem coraz większą uwagę na pochodzenie produktów, które nierozerwalnie wiąże się z wpływem na środowisko i zrównoważonym rozwojem. Nie bez znaczenia jest również dobrobyt samych rolników – 65% respondentów biorących udział w badaniu Innova stwierdziło, że chętniej kupiłoby owoce i warzywa na targu od lokalnego dostawcy niż w supermarkecie. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów producenci powinni więc być w stanie pokazać w jaki sposób wprowadzane przez nich innowacje są korzystne dla rolników, społeczeństwa i planety.

Kwestie finansowe przede wszystkim

„Głównym czynnikiem determinującym przyszłoroczne trendy będą zdecydowanie kwestie finansowe. Dlatego w 2023 roku szczególnego znaczenia nabiorą strategie rozwoju ukierunkowane na ten właśnie aspekt oczekiwań konsumentów”, podsumowuje Williams.

www.foodfakty.pl