Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Należy wykluczyć nasz sektor z jakichkolwiek cięć w dostawach energii

Należy wykluczyć nasz sektor z jakichkolwiek cięć w dostawach energii

W związku z bezprecedensowym wzrostem cen energii, organizacja Freshfel  wzywa władze w Europie do podjęcia działań mających na celu złagodzenie wpływu podwyżek na sektor owoców i warzyw. Firmy są zagrożone poważnymi trudnościami ekonomicznymi, a nawet bankructwem.   

Organizacja zwraca uwagę, że producenci i dystrybutorzy z różnych krajów działają na nierównych warunkach, jeśli chodzi o ceny prądu. Wynika to z różnic między poszczególnymi rynkami energii. Niemniej wszyscy płacą za energię elektryczną znacznie więcej i wywiera to presję na producentów owoców i warzyw. Dodatkowo Freshfel odnotowuje również spadek spożycia świeżych produktów o 10% w ostatnich miesiącach, co pogłębia problemy branży.

Ceny detaliczne w przypadku produktów spożywczych wzrosły ostatnio o 15 do 20%, przenosząc dodatkowe koszty na konsumentów. Takiego przeniesienia kosztów nie obserwujemy w cenach owoców i warzyw dla konsumentów końcowych. Zdaniem organizacji pozycja świeżych produktów, a nawet bezpieczeństwo żywnościowe są zagrożone.  

Delegat generalny, Philippe Binard, podkreślił: „Nasz sektor należy sklasyfikować jako sektor niezbędny i wykluczyć z jakichkolwiek potencjalnych cięć energii. Zapewni to jego zdolność do wykonywania swojej podstawowej funkcji w dostarczaniu konsumentom wysokiej jakości i bezpiecznych świeżych produktów ”. Freshfel Europe wzywa więc regionalnych, krajowych i europejskich decydentów do rozważenia wszystkich niezbędnych działań, aby pomóc sektorowi świeżych produktów. Oto propozycje:

  • Uwzględnienie w WPR lub innych politykach wszystkich niezbędnych wyjątkowych środków w celu zminimalizowania skutków kryzysu energetycznego dla sektora świeżych produktów. 
  • Stworzenie równych warunków działania w UE, aby uniknąć zakłóceń konkurencji między operatorami. 
  • Pożądane jest ustalenie limitów cen energii na poziomie UE.   Wyłączenie sektora owoców i warzyw z potencjalnych cięć energii w celu zapewnienia świeżości, jakości i bezpieczeństwa produktów.   
  • Zwiększenie samowystarczalności w produkcji energii i wspieranie innowacyjnych technologii w sektorze.  
  • Stymulowanie produkcji energii w sadach, szklarniach i innych obiektach sektora na własny użytek i zmniejszenie zależności od dystrybutorów z możliwością sprzedaży wtłaczania nadwyżki z powrotem do sieci energetycznych.

www.sad24.pl