Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Niemcy chcą zakazu eksportu środków ochrony roślin z UE

Niemcy chcą zakazu eksportu środków ochrony roślin z UE

Federalne Ministerstwo Żywności i Rolnictwa (BMEL) przygotowuje ustawę zakazującą eksportu środków ochrony roślin, które są produkowane w Niemczech, ale nie mogą być stosowane w UE. 

W ten sposób rząd federalny wnosi istotny wkład w ochronę krajowych producentów, zapewniając uczciwe warunki konkurencji dla niemieckiego rolnictwa.

W celu wprowadzenia w życie zakazu eksportu niektórych środków ochrony roślin BMEL współpracuje obecnie ściśle z zaangażowanymi departamentami w celu opracowania rozporządzenia opartego na ustawie o ochronie roślin. Projekt ustawy powinien być opracowany do końca roku. Następnie rząd federalny będzie pracował nad wprowadzeniem zakazu eksportu zabronionych ś.o.r. w całej UE. 

„Niedopuszczalne jest, że nadal produkujemy i eksportujemy pestycydy, których stosowania słusznie zakazaliśmy tutaj ze względu na zdrowie ludzkie. – powiedział minister federalny Cem Özdemir.

W umowie koalicyjnej rząd federalny zgodził się zakazać eksportu „niektórych środków ochrony roślin, które nie są dozwolone w Unii Europejskiej ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego”. Niemcy idą za przykładem Francji i Szwajcarii. 

Rząd federalny będzie pracował nad wprowadzeniem zakazu eksportu w całej UE. Tutaj również głównymi celami są ochrona zdrowia ludzkiego i ustalenie tych samych światowych standardów. Potrzebna jest uczciwa konkurencja oparta na tych samych zasadach. Nie może być tak, że producentom żywności w UE nie wolno używać niektórych substancji, ponieważ są one sklasyfikowane jako szkodliwe dla zdrowia, podczas gdy są używane poza UE.

W 2021 r. z Niemiec wyeksportowano łącznie 53 020 t składników aktywnych w środkach ochrony roślin. Spośród nich 8525 t stanowiły niezatwierdzone substancje czynne. We wstępnej analizie około 160 składników aktywnych niezatwierdzonych w UE zostało sklasyfikowanych jako potencjalnie szkodliwe.

Ogólnie rzecz biorąc, potrzebne są różnorodne działania, aby zmniejszyć ryzyko i stosowanie pestycydów oraz promować bardziej zrównoważoną ochronę upraw na całym świecie. Istotne są tu również inicjatywy na poziomie ponadnarodowym i międzynarodowym oraz komunikacja podejścia europejskiego w dialogu z krajami trzecimi. Komisja Europejska chce aktywnie działać na rzecz stopniowego wycofywania składników aktywnych, które nie są już zatwierdzone w UE. 

www.e-sadownictwo.pl