Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Nowa strategia „Od pola do stołu” zapewni nam lepszą żywność

Nowa strategia „Od pola do stołu” zapewni nam lepszą żywność

Posłowie chcą zmodyfikować unijne systemy żywnościowe, aby wytwarzać zdrowszą żywność, zagwarantować jej podaż, zapewnić rolnikom uczciwy dochód i zmniejszyć ślad środowiskowy rolnictwa

 • Potrzebujemy wiążących celów, jeżeli chodzi o ograniczanie ilości pestycydów
 • Musimy dokonać przeglądu norm dobrostanu zwierząt
 • Trzeba przeznaczyć więcej gruntów pod uprawy ekologiczne
 • Rolnicy muszą otrzymywać uczciwą część zysków z żywności produkowanej w sposób zrównoważony

Parlament pozytywnie odnosi się do strategii Od pola do stołu. Podkreśla, jak ważne jest przejście na zrównoważoną, zdrową i przyjazną dla zwierząt produkcję żywności, aby osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu – głównie te dotyczące klimatu, różnorodności biologicznej, eliminacji zanieczyszczeń i zdrowia publicznego.

Europosłowie podkreślili, że każdy etap łańcucha dostaw musi stać się bardziej zrównoważony. Powtórzyli że wszyscy – począwszy od rolników, a skończywszy na konsumentach – są za to odpowiedzialni. Posłowie uważają, że aby rolnicy mogli otrzymywać uczciwą część zysku z żywności wyprodukowanej w sposób zrównoważony, Komisja powinna aktywniej zabiegać o ich silniejszą pozycję w łańcuchu dostaw. Wzmocnieniu pozycji rolników ma też pomóc modyfikacja zasad konkurencji.

Inne zalecenia posłów to:

Zdrowsza żywność

 • potrzebne są unijne zalecenia dotyczące zdrowego odżywiania się oparte na wiedzy naukowej,
 • należy rozwiązać problem nadmiernego spożycia mięsa i żywności wysoko przetworzonej o dużej zawartości soli, cukru i tłuszczu, m.in. przez ustalenie maksymalnych poziomów spożycia.

Pestycydy i ochrona owadów zapylających

 • trzeba usprawnić proces zatwierdzania pestycydów oraz dokładniejsze monitorowanie ich stosowania, by chronić owady zapylające i bioróżnorodność,
 • potrzebne są wiążące cele, jeżeli chodzi o ograniczenie zużycia pestycydów; państwa członkowskie powinny osiągać cele za pomocą swoich planów strategicznych wspólnej polityki rolnej (WPR).

Emisje gazów cieplarnianych

 • pakiet przepisów Gotowi na 55 w 2030 roku musi regulować emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa i powiązanego z nim użytkowania gruntów, musi wyznaczać ambitne cele w tym względzie, a także też określać surowe kryteria dotyczące energii odnawialnej produkowanej z biomasy,
 • należy przywrócić i ulepszyć naturalne pochłaniacze CO2.

Dobrostan zwierząt

 • potrzeba wspólnych, popartych dowodami naukowymi wskaźników dobrostanu zwierząt, aby osiągnąć większą harmonizację na poziomie Unii,
 • należy ocenić obecne prawodawstwo unijne, by sprawdzić, czy wymaga ono zmian,
 • trzeba stopniowo odejść od stosowania klatek w hodowli zwierząt w Unii,
 • produkty zwierzęce spoza Unii powinny być dozwolone tylko wtedy, gdy odpowiadają standardom unijnym.

Rolnictwo ekologiczne

 • do 2030 roku trzeba zwiększyć powierzchnię unijnych gruntów, na których prowadzi się uprawy ekologiczne,
 • potrzeba inicjatyw, by stymulować popyt, np. działań promocyjnych, zamówień publicznych i zachęt podatkowych.

Rezolucję przyjęto stosunkiem głosów 452 do 170 (76 posłów wstrzymało się od głosu). Głosowanie odbyło się we wtorek, a jego wyniki ogłoszono w środę.

Cytaty

Po głosowaniu sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Herbert Dorfmann (PPE, IT) powiedział: Odpowiedzialność za bardziej zrównoważone rolnictwo muszą ponosić wspólnie rolnicy i konsumenci. Nasi rolnicy już robią wiele w tym kierunku, więc gdy prosimy ich – całkiem słusznie – by jeszcze bardziej ograniczyli zużycie pestycydów, nawozów sztucznych i antybiotyków, musimy wesprzeć ich, a nie przenosić produkcję poza Unię. Żywność dostępna po przystępnych cenach nadal musi być priorytetem.

Anja Hazekamp (GUE/NGL, NL), sprawozdawczyni Komisji Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności powiedziała: Aktualna polityka unijna opiera się na modelach rolnictwa, które szkodzą środowisku naturalnemu i powodują, że importujemy produkty wytworzone niezgodnie z zasadami zrównoważonej produkcji. Proponujemy konkretne środki, aby dostosować nasz system żywnościowy do możliwości naszej planety. Osiągniemy to, wspierając lokalną produkcję żywności oraz odchodząc od intensywnej hodowli zwierząt i upraw monokulturowych z wykorzystaniem dużych ilości pestycydów. Zrównoważony system żywnościowy jest także podstawą przyszłości rolników.

www.europarl.europa.eu