Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Nowe chromatografy – dbamy o bezpieczeństwo żywności

Nowe chromatografy – dbamy o bezpieczeństwo żywności

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus wziął dziś udział w prezentacji dwóch chromatografów cieczowych LC/MS/MS w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Zaprezentowane dziś chromatografy to jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie narzędzi w badaniach analitycznych, które pozwolą ocenić pozostałości pestycydów w żywności.

Kontrola bezpieczeństwa żywności

– Do Polski docierają produkty spożywcze także spoza Unii Europejskiej. Zależy nam, żeby Polacy czuli się bezpiecznie, także pod względem bezpieczeństwa żywności – zaznaczył minister Robert Telus i wyraził nadzieję, że przyczyni się do tego współpraca resortu rolnictwa z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE).

Oddział Laboratoryjny Badań Instrumentalnych WSSE w Warszawie jest jedynym laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które wykonuje badania pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego w ramach europejskiego planu kontroli oraz jest jedynym laboratorium w Polsce, które wykonuje badania w pełnym wymaganym przez Unię Europejską zakresie.

Badania w kierunku pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego są prowadzone w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w całym kraju oraz w ramach kontroli granicznej produktów wprowadzanych na rynek polski i europejski.

– Marka polskich produktów wciąż rośnie. Zależy nam, żeby wciąż tak było – dodał szef resortu rolnictwa.

Nowe narzędzia

Zaprezentowane dziś dwa chromatografy cieczowe LC/MS/MS to specjalistyczny sprzęt laboratoryjny – przeznaczony do monitorowania i kontrolowania zanieczyszczeń organicznych żywności, w tym pozostałości pestycydów oraz mykotoksyn. Unowocześnienie bazy laboratoryjnej i zwiększanie zasobów aparaturowych Oddziału Laboratoryjnego WSSE w Warszawie pozwala na kompleksowe pełnienie nadzoru nad żywnością dostępną na rynku i zapewnia bezpieczeństwo obywatelom.

www.gov.pl/rolnictwo