Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Nowe regulacje Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUAG)

Nowe regulacje Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUAG)

W związku z uzyskaną informacją z Przedstawicielstwa Handlowego Federacji Rosyjskiej w Polsce o zmianie od 1 lipca 2017 roku aktów normatywnych Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUAG), wymienionych poniżej, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaleca zapoznanie się z nowymi regulacjami, które będą obowiązywały w odniesieniu do wymagań fitosanitarnych przy eksporcie na obszar EAUG:
 

  1. Jednolity wykaz wymagań fitosanitarnych które winny spełniać produkty i obiekty kwarantannowe na granicy celnej EAUG oraz na obszarze celnym EAUG: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413197/cncd_06032017_157
  2. Jednolity wykaz obiektów kwarantannowych (szkodników kwarantannowych) EAUG: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413200/cncd_06032017_158
  3. Ogólne zasady i standardy kwarantanny roślin na obszarze celnym EAUG: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413203/cncd_06032017_159

 

Treść dokumentów jest dostępna na stronie internetowej EAUG: eaeunion.org.

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 28.03.2017 roku