Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Nowe unijne zasady promocji produktów rolnych

Nowe unijne zasady promocji produktów rolnych

JK

W dzienniku urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie ustalające nowe zasady promocji produktów rolnych. Celem nowej polityki promocyjnej jest pozyskanie nowych rynków oraz dywersyfikacja partnerów handlowych. W przyszłości planuje się nie tylko znaczne zwiększenie dostępnych środków z budżetu UE przeznaczonych na tę politykę, ale także utworzenie europejskiej agencji wykonawczej, której zadaniem będzie jej wsparcie.

Dzięki możliwości zastosowania wyższych stawek współfinansowania budżet promocyjny wynoszący obecnie 61 milionów euro rocznie zostanie zwiększony do 200 milionów euro.

Zgodnie z nowymi przepisami współfinansowanie krajowe przestanie istnieć, a stawki współfinansowania unijnego wzrosną do 70 proc. w przypadku programów prostych zgłoszonych przez organizację z jednego państwa członkowskiego, do 80 proc. w przypadku programów, w których bierze udział wiele państw członkowskich oraz programów ukierunkowanych na państwa trzecie, a do 85 proc. w przypadku środków kryzysowych.

Poza tym wprowadzone zmiany rozszerzą zakres kwalifikujących się produktów (w tym produktów przetworzonych, takich jak chleb czy makaron) oraz umożliwią uczestnictwo w programach organizacjom producentów.

Jak powiedział  Phil Hogan – unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, w ostatnich latach następował stały wzrost eksportu produktów rolnych – do 110 mld euro. Nowy system promocji oraz trzykrotne zwiększenie środków budżetowych przeznaczonych specjalnie na ten cel (do 200 mln euro rocznie) poszerzy możliwości pozyskania nowych rynków i zróżnicowania już istniejących oraz przybliży konsumentom w Europie i na całym świecie funkcjonowanie norm jakości produktów rolnych UE, a także pokaże znakomite tradycje i różnorodność UE.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2015 r.

Źródło: www.farmer.pl z dnia 07.11.2014 roku