Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Nowe warunki w “Programie dla szkół” od 18.01.2021r. Możliwość rozdysponowania produktów dzieciom uczącym się w systemie zdalnym

Nowe warunki w “Programie dla szkół” od 18.01.2021r. Możliwość rozdysponowania produktów dzieciom uczącym się w systemie zdalnym

Zarządzenie Nr 6/2021 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 107/2020 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 04.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021, zmienione Zarządzeniem Nr 150/2020 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 11.12.2020 r. 
WARUNKI UDZIAŁU W “PROGRAMIE DLA SZKÓŁ” W ROKU SZKOLNYM 2020/2021otwórz

Załącznik 1 – Wniosek o zatwierdzenie dostawcy do udziału w “Programie dla szkół” – otwórz

Załącznik 2 – Wniosek o zatwierdzenie szkoły podstawowej do udziału w “Programie dla szkół” – otwórz

Załącznik 3 – Oświadczenie zatwierdzonej szkoły podstawowej w ramach udziału w “Programie dla szkół” – otwórz

Załącznik 4 – Wniosek o pomoc – otwórz

Załącznik 5 – Oświadczenie szkoły podstawowej o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom – otwórz

Załącznik 5A – Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej – otwórz

Załącznik 6 – Obowiązujące terminy w “Programie dla szkół” – otwórz

Załącznik 7 – Warunki i wymagania dotyczące udostępniania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych – otwórz

Załącznik 8 – Umowa nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej w ramach “Programu dla szkół” – otwórz

Załącznik 9 – Informacja o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach “Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym – otwórz

Załącznik 10 – Wniosek o objęcie dodatkowych dzieci “Programem dla szkół” – otwórz

Załącznik 11 – Powiadomienie o zawieszeniu zajęć edukacyjnych w trybie stacjonarnym– otwórz

Załącznik 12 – Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka uczącego się w systemie zdalnym– otwórz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz.U. z 2020 r., poz.2332)- otwórz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz.U. z 2021 poz. 88) – otwórz

www.armir.gov.pl