Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

1 października 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1762). Regulują one m.in. zasady wytwarzania biometanu z biogazu rolniczego oraz wprowadzające zmiany w zakresie funkcjonowania spółdzielni energetycznych.

W zakresie zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nowelizacja ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii:
1.    rozszerzy zasady i warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego o możliwość wytwarzania biometanu z biogazu rolniczego,
2.    rozszerzy zakres podmiotowy rejestru wytwórców biogazu rolniczego o wytwórców biometanu z biogazu rolniczego,
3.    doprecyzuje definicję i przedmiot działalności spółdzielni energetycznych, 
4.    doprecyzuje warunki współpracy spółdzielni energetycznej ze sprzedawcą energii,
5.    wprowadzi ułatwienia w zakresie zasad rozliczeń oraz sprawozdawczości spółdzielni energetycznych. 

Wraz z wejściem w życie ww. ustawy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opublikuje na stronie internetowej zmienione:
1.    „Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem”,
2.    „Warunki zamieszczenia danych w wykazie spółdzielni energetycznych”.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi działania wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii w rolnictwie, w tym również w zakresie biogazowni rolniczych oraz spółdzielni energetycznych. 
W okresie wrzesień – listopad 2023 r. KOWR zaplanował realizację cyklu bezpłatnych warsztatów dotyczących funkcjonowania:
•    spółdzielni energetycznych (4 warsztaty) – więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: 
https://www.gov.pl/web/kowr/bezplatne-warsztaty-ze-spoldzielni-energetycznych, 
•    biogazowni rolniczych (10 warsztatów) – więcej informacji wkrótce.

Więcej informacji na temat działań KOWR w zakresie wsparcia OZE znajdą Państwo pod linkiem: https://www.gov.pl/web/kowr/dzialania-informacyjno–promocyjne. 

www.gov.pl/kowr