Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Nowy harmonogram wprowadzania kontroli granicznych w handlu z Wielką Brytanią

Nowy harmonogram wprowadzania kontroli granicznych w handlu z Wielką Brytanią

W dniu 14 września br. rząd brytyjski przedstawił nowy harmonogram wprowadzania pełnych kontroli towarów importowanych z Unii Europejskiej do Zjednoczonego Królestwa.

Zmodyfikowany harmonogram da więcej czasu przedsiębiorstwom na dostosowanie się do nowych procedur. Globalna pandemia dotknęła łańcuchy dostaw w Zjednoczonym Królestwie i całej Europie. Kontrole będą stopniowo wprowadzane w roku 2022.

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem rządu brytyjskiego, wprowadzone zmiany są następujące:

  • Wymóg pre-notyfikacji, tj. wcześniejszego zgłaszania ładunków z produktami roślinnymi i pochodzenia zwierzęcego przez brytyjskich importerów
    za pośrednictwem systemu IPAFFS, zostaje przesunięty z 1 października br. na 1 stycznia 2022r;
  • Wymóg dostarczenia świadectwa zdrowia przez eksportera (Export Health Certificate) wydawanego przez odpowiednie jednostki w kraju eksportera zostaje przesunięty z 1 października br. do 1 lipca 2022 r.;
  • Świadectwa sanitarne i fitosanitarne oraz pełne kontrole w brytyjskich punktach weterynaryjnej kontroli granicznej zostaną wprowadzone od 1 lipca 2022r
    (pierwotny termin 1 stycznia 2022r);
  • Wymóg deklaracji bezpieczeństwa dla importu (Safety and Security Declaration) zostanie przesunięty o 6 miesięcy ze 1. stycznia 2022r do 1 lipca 2022r.;
  • Termin na wprowadzenie pełnych deklaracji i kontroli celnych pozostaje bez zmian, tj. 1 stycznia 2022r.