Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Nowy portal internetowy dotyczący promocji produktów rolnych

Nowy portal internetowy dotyczący promocji produktów rolnych

Komisja Europejska, z myślą o organizacjach branżowych i przedsiębiorcach z różnych sektorów rolno-spożywczych, uruchomiła nowy portal internetowy dotyczący promocji produktów rolnych.

Serwis internetowy znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/chafea/agri/

Ma on na celu dostarczenie bieżących informacji na temat m.in.:

  • możliwości otrzymania dofinansowania na realizację kampanii promocyjno-informacyjnych
    produktów rolno-spożywczych,
  • potencjalnej współpracy organizacji branżowych z krajów UE w zakresie wspólnej promocji produktów rolnych,
  • możliwości, jakie stwarza wejście producentów i organizacji branżowych na nowe rynki.

W poszczególnych, pięciu sekcjach tematycznych przedmiotowego portalu, zgromadzone zostały informacje i publikacje, dotyczące bieżących wydarzeń organizowanych dla branży rolno-spożywczej, w tym:  targów, konferencji, spotkań, aktualnie wdrażanych programów promocyjno-informacyjnych, kryteriów oceny propozycji/ofert ww. programów, jak również analizy i raporty dotyczące eksportu produktów rolno-spożywczych na rynki poza UE.

Dodatkowo, zarejestrowanym użytkownikom, portal stwarza możliwość wyszukiwania i nawiązywania relacji biznesowych z innymi organizacjami z branży.

Źródło: www.arr.gov.pl z dnia 03.03.2017 roku