Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Nowy PROW będzie miał nowe priorytety inwestycyjne

Nowy PROW będzie miał nowe priorytety inwestycyjne

Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl

W nowej perspektywie są nowe priorytety inwestycyjne: innowacyjność technologiczna, produktowa i środowiskowa – powiedział Dariusz Nieć, dyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.

Nowym instrumentem wspierającym wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do praktyki rolniczej będzie działanie Współpraca. Działanie ukierunkowane będzie na rozwój nowych produktów, praktyk, procesów technologicznych w sektorze rolnym, spożywczym i leśnym. Wspierana będzie również realizacja projektów pilotażowych ukierunkowanych na wdrożenie wypracowanych rozwiązań innowacyjnych.

Zakłada się, że do roku 2020 na wypracowanie i wdrożenie rozwiązań innowacyjnych w ramach tego instrumentu przeznaczona zostanie kwota ok. 43 mln euro. Pomoc będzie skierowana do grup operacyjnych EPI, zrzeszających podmioty współpracujące w rolnictwie i łańcuchu żywnościowym (rolnik, posiadacz lasu, instytut naukowy, uczelnia, podmiot doradczy, organizacja branżowa, przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego).

PROW 2014-2020 realizowany będzie w kierunku osiągnięcia sześciu celów unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich. Zakłada on m.in. realizację działania ukierunkowanego na Transfer wiedzy i działalność informacyjna. Wsparcie w ramach tego instrumentu dotyczyć będzie inwestycji w projekty demonstracyjne z zakresu produkcji rolnej, leśnej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, służące promowaniu innowacyjności.

Wsparciem objęte będą również działania upowszechniające dobre praktyki lub innowacyjne rozwiązania z zakresu produkcji rolnej, leśnej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego – upowszechnianie dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań wypracowanych przez uczelnie wyższe i jednostki naukowe. Wsparcie skierowane będzie do rolników i właścicieli lasów. Na realizację działania zaplanowano kwotę ok. 43 mln euro oraz przewiduje się że wsparciem objętych zostanie przeszło 75 tys. rolników i właścicieli lasów.

Ponadto, działania o innowacyjnym charakterze promowane będą m.in. w ramach działań inwestycyjnych PROW 2014-2020.

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 31.10.2014 roku