Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Nowy raport Komisji Europejskiej nt. rolnictwa ekologicznego w UE

Nowy raport Komisji Europejskiej nt. rolnictwa ekologicznego w UE

W nowym raporcie Komisja Europejska podkreśla zalety rolnictwa ekologicznego w kontekście środowiska i gospodarki, wskazując jednocześnie, że na przestrzeni pięciu lat sprzedaż detaliczna żywności ekologicznej wzrosła w Unii Europejskiej blisko dwukrotnie.

W zgodzie z Europejskim Zielonym Ładem

Rolnictwo ekologiczne opiera się na produkcji żywności i pasz dla zwierząt z wykorzystaniem jak najbliższych naturze substancji i procesów. Komisja Europejska (KE) wspiera tego typu rozwiązania, ponieważ są one zgodne ze strategią Europejskiego Zielonego Ładu, która zakłada ograniczenie stosowania nawozów i środków ochrony roślin w krajach Unii. Jak pokazuje nowy raport KE, zatytułowany „Rolnictwo ekologiczne w UE – dekada ekologicznego rozwoju”, powierzchnia tego rodzaju upraw stanowi już 9,1% wszystkich obszarów rolnych Unii Europejskiej (UE).

Większe zyski w przeliczeniu na pracownika

W dokumencie przeczytać można m.in., że w państwach Wspólnoty średnia wielkość gospodarstw ekologicznych (41 ha) jest znacznie większa niż w przypadku rolnictwa konwencjonalnego (16 ha) i, choć są one mniej wydajne, sprzyjają wymianie pokoleniowej – średni wiek pracującego w systemie ekologicznym rolnika jest niższy w porównaniu z tradycyjnymi gospodarstwami. KE zaznacza również, że rolnictwo ekologiczne generuje podobne lub wyższe zyski w przeliczeniu na pracownika, co związane jest z wyższymi cenami rynkowymi wytwarzanych w ten sposób produktów oraz wsparciem w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE.

Dwukrotny wzrost sprzedaży detalicznej

Według opublikowanych przez Brukselę danych wartość światowego rynku żywności ekologicznej wynosiła w 2020 r. 120 miliardów euro, z czego 41% stanowiły udziały Stanów Zjednoczonych, 37% krajów UE, a za 8,5% odpowiadały Chiny. Mimo że zielony liść – logo unijnych produktów ekologicznych – znany jest jedynie 61% obywateli UE, między 2015 a 2020 r. sprzedaż detaliczna żywności ekologicznej wzrosła w Unii niemal dwukrotnie, przy czym powierzchnia tego typu upraw zwiększyła się w tym okresie o 41%.

Przewaga systemu ekologicznego?

W nowym raporcie KE zwraca też uwagę na kwestie zrównoważonego rozwoju, podkreślając, że w porównaniu z gospodarstwami konwencjonalnymi uprawy ekologiczne pozwalają zaoszczędzić od 75% do 100% kosztów związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin i od 45% do 90% kosztów nawozów w przeliczeniu na jeden hektar. Eksperci Komisji zapewniają, że liczne badania naukowe potwierdzają przewagę systemu ekologicznego nad tradycyjnym rolnictwem w zakresie bioróżnorodności, zatrzymywania dwutlenku węgla, emisji gazów cieplarnianych, wykorzystania zasobów energetycznych, eutrofizacji czy utraty składników odżywczych i jakości biologicznej gleby.

Źródła:

  1. https://agriculture.ec.europa.eu/news/organic-farming-eu-decade-growth-2023-01-18_en?fbclid=IwAR0b5h6QNW72fT4HKJ_ovDlgdeMXuxHzAsOboPBbaAvwX0o5NOuLgCpEo7k
  2. https://efeagro.com/alimentos-ecologicos-encuentran-hueco-en-el-campo-y-los-hogares-europeos/

www.foodfakty.pl