Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Nowy rynek otwarty dla polskich jabłek

Nowy rynek otwarty dla polskich jabłek

W styczniu b.r. nastąpiło pomyślne zakończenie procedury otwierania rynku Indonezji dla eksportu polskich jabłek. Istnieje już możliwość rozpoczęcia eksportu. – poinformował resort rolnictwa. 

Polskie podmioty, które na etapie ustalania wymagań eksportowych zgłosiły wstępne zainteresowanie takim eksportem, już uzyskały możliwość jego rozpoczęcia.  

Pozostali zainteresowani eksportem producenci i eksporterzy powinni zgłosić do jednostek terenowych PIORiN, w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r., zamiar prowadzenia uprawy owoców jabłek na rynek indonezyjski w sezonie 2023 (zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami). Rejestracja sadu oraz pakowalni, spełnienie indonezyjskich wymagań fitosanitarnych (wymagania dostępne w zakładce http://piorin.gov.pl/eksport-i-import/wykaz-przepisow-panstw-trzecich/indonezja,art,22.html ) są warunkami niezbędnymi do uzyskania możliwości eksportu.

Liczymy, że otwarcie rynku Indonezji dla polskich jabłek pozytywnie wpłynie na zbilansowanie dwustronnej wymiany handlowej. Wg najnowszych danych za okres od stycznia do listopada 2022 roku, Polska odnotowała deficyt w handlu towarami rolno-spożywczymi z Indonezją na poziomie blisko 19 mln euro. – przekazał resort rolnictwa.

www.e-sadownictwo.pl