Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Nowy standard ESRS już wkrótce. Rusza cykl bezpłatnych szkoleń Akademii Raportowania ESG

Nowy standard ESRS już wkrótce. Rusza cykl bezpłatnych szkoleń Akademii Raportowania ESG

Najpierw tylko największe, ale z czasem wszystkie firmy będą musiały składać raporty niefinansowe według nowych standardów. ESRSy są w ocenie ekspertów bardziej wymagające i złożone niż stosowany wcześniej standard GRI (Global Reporting Initiative). Aby jak najlepiej przygotować się do nowych zmian, warto wziąć udział w cyklu bezpłatnych szkoleń w ramach Akademii Raportowania ESG.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Akademii Raportowania ESG. Pierwsze szkolenie już 16 czerwca 2023 o godzinie 10.00

Od kilku lat największe firmy zobligowane są do raportowania działań niefinansowych, a więc tych związanych z troską o środowisko. Dotąd, przygotowując raporty, korzystały ze standardów GRI, stworzonych przez Global Reporting Initiative. To ulegnie wkrótce zmianie. Firmy w krajach członkowskich Unii Europejskiej będą raportować działania na nowych zasadach, jakie wprowadzi dyrektywa CSRD.

Dużo większe wymagania

Dyrektywa została opublikowana Dzienniku Urzędowym UE 16 grudnia 2022 r. Wprowadza ona obowiązek informacji o zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw zgodnie z nowo powstającymi Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards, ESRS). Nowy standard ESRS stawia przed firmami dużo większe wymagania w porównaniu z dotychczasowymi wymogami obecnymi w polskim prawie. ESRSy są w ocenie ekspertów bardziej wymagające i złożone niż stosowany wcześniej standard GRI. Nakładają one na przedsiębiorstwa obowiązki podjęcia działań lub zaniechania dotychczasowych praktyk w ramach prowadzonego biznesu, tak aby móc zaraportować poprawę oddziaływania firmy i jej produktów czy usług na klimat, środowisko, zdrowie i samopoczucia pracowników, konsumentów czy lokalnej społeczności.

Trzystopniowy harmonogram

Przepisy dyrektywy CSRD przewidują trzystopniowy harmonogram. W pierwszej kolejności informacje przedstawią po raz pierwszy (za rok obrotowy 2024) największe podmioty, które już obecnie raportują tzw. informacje niefinansowe na podstawie ustawy o rachunkowości. Są to duże jednostki zainteresowania publicznego, których liczba pracowników przekracza 500 osób. Rok później pierwsze raporty przedstawią pozostałe duże jednostki, te zatrudniające 250 pracowników. Małe i średnie spółki giełdowe złożą po raz pierwszy raporty za rok obrotowy 2026. Dzięki wprowadzonemu raportowaniu zarówno klienci, jak i kontrahenci otrzymają szerszy dostęp do porównywalnych, wiarygodnych, wysokiej jakości danych na temat zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji w linku: www.businessinsider.com.pl