Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > O założeniach reformy systemu bezpieczeństwa żywności

O założeniach reformy systemu bezpieczeństwa żywności

W programie działań Rządu i resortu na lata 2015-2019 sprawa reformy systemu bezpieczeństwa żywności jest jedną z najważniejszych – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel otwierając konferencję poświęconą temu zagadnieniu.

Zarządzeniem nr 7 z 7 marca 2016 r. powołany został Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności, którego zadaniem jest opracowanie propozycji zmian systemowych dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem żywności oraz koncepcji zmian w organizacji i funkcjonowaniu służb inspekcyjnych, w tym projektów ustaw niezbędnych do przeprowadzenia reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności. Przewodniczącym Zespołu jest główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski.

– Jesteśmy zdeterminowani przeprowadzić reformę systemu bezpieczeństwa żywności, choć zdajemy sobie sprawę, że jest to trudny i odpowiedzialny proces – powiedział minister dodając jednocześnie, że – liczymy na aktywny udział, oczekujemy propozycji rozwiązań, a także i głosów krytycznych.

Minister zwrócił uwagę, że do końca bieżącego roku powinny być przyjęte dwie podstawowe ustawy dotyczące reformy systemu, aby w następnym roku mogły być wydane stosowne rozporządzenia.

Harmonogram prac przewiduje, że rok 2017 stanowiłby okres vacatio legis, podczas którego powołany pełnomocnik powinien przeprowadzić całość zadań niezbędnych do wdrożenia nowych przepisów. Według tego planu Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności rozpocznie działalność z dniem 1 stycznia 2018 r.

Źródło: www.minrol.gov.pl z dnia 25.05.2016 roku