Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Ocena odmian maliny letniej

Ocena odmian maliny letniej

W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach od lat prowadzone są oceny nowszych odmian i klonów maliny. W artykule zostaną zaprezentowane cztery ciekawe maliny owocujące latem: ‘Radziejowa’ i ‘Sokolica’ oraz mniej znane polskim producentom zagraniczne kreacje ‘Jeanne d’Orleans’ i ‘Saanich’.

Maliny z krajowej hodowli
Radziejowa’ i ‘Sokolica’ to polskie odmiany, które są w badaniach przedrejestrowych prowadzonych w ramach kooperacji z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Ostatnią taką ocenę odmian maliny prowadzono w latach 2003–2006. Na podstawie uzyskanych wyników do Krajowego Rejestru wpisano odmiany: ‘Laszka’, ‘Benefis’, ‘Glen Ample’ i ‘Koral’.

‘Radziejowa’ została wyhodowana w Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym (SZD) IO w Brzeznej. Powstała ze skrzyżowania dwóch klonów występujących pod numerami 92271 i 96221. Krzew charakteryzuje się wzniesionym pokrojem i dość silnym wzrostem pędów, które są gęsto pokryte krótkimi kolcami. Odmiana tworzy dość długie pędy owoconośne i średniej wielkości kwiaty.

Zebrane owoce są duże (średnia masa jednego to 3,7 g), wydłużone, mają kształt stożkowaty i dość łatwo odchodzą od dna kwiatowego. Charakteryzują się wysoką jędrnością i dobrą spójnością pestkowców. ‘Radziejowa’ owocuje we wczesnym terminie, kilka dni przed odmianą ‘Laszka’. Malina ta jest plenna: z jednego krzewu zbiera się około 1 kg wysokiej jakości owoców, przeznaczonych głównie na rynek owoców deserowych. Owoce są mało podatne na uszkodzenia mechaniczne oraz dość odporne na gnicie, dlatego mogą być transportowane na większe odległości. W warunkach klimatycznych środkowej Polski na pędach nie zaobserwowano uszkodzeń mrozowych oraz groźnych dla gatunku chorób.

‘Sokolica’ również została wyhodowana w SZD w Brzeznej. Powstała w wyniku skrzyżowania klonów 96131 x 96221. Roślina ma pokrój wzniesiony, a jej kolczaste pędy są krótsze od pędów maliny ‘Radziejowa’. Krzewy tworzą umiarkowanej długości pędy owocujące i średniej wielkości kwiaty.

‘Sokolica’ ma duże, wydłużone owoce, kształtu stożkowatego z zaokrąglonym wierzchołkiem. Charakteryzują się one doskonałą jędrnością i średnio silnym przyleganiem do dna kwiatowego. Drobne pestkowce są zwięzłe i nie rozsypują się podczas zbioru. W 2014 roku z jednego krzewu uzyskano średni plon w wysokości 1,3 kg owoców, o średniej masie około 3,9 g. Pierwsze maliny dojrzewają wcześnie, kilka dni po odmianie ‘Radziejowa’. Są mało podatne na uszkodzenia mechaniczne i gnicie. Odmiana typowo deserowa. Krzewy nie przemarzają zimą, ale pędy są dość wrażliwe na rdzę maliny i jeżyny.

Cały artykuł znajdziecie Państwo w poniższym linku.

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 22.07.2015 roku