Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Ochrona producentów żywności przed nieuczciwymi praktykami handlowymi

Ochrona producentów żywności przed nieuczciwymi praktykami handlowymi

Mali producenci łańcucha dostaw żywności potrzebują lepszej ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi większych partnerów. Europosłowie chcą wzmocnić prawa wynikające z umów rolników w UE, wpisując na czarną listę praktyki sprzeczne z zasadą dobrej wiary i uczciwego obrotu.
Europosłowie chcą położyć kres nieuczciwym praktykom handlowym w ramach łańcucha dostaw żywności, które są dużym ciężarem dla utrzymania rolników w UE oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Nowe przepisy będą obejmować produkty rolne i spożywcze i zapewnią wspólne normy ochrony przed nieuczciwymi praktykami w całej UE. Musimy zapewnić producentom warunki, aby mogli się bronić przed większymi sprzedawcami. Zwiększyliśmy w Parlamencie listę nieuczciwych praktyk do 16. Na czarnej liście znajdują się: odmowa przyznania pisemnej umowy o dostawę, opóźnienia w płatnościach za łatwo psujące się produkty spożywcze, odwołania zamówień w ostatniej chwili czy jednostronne zmiany do umów. Władze krajowe będą rozpatrywać skargi ze strony producentów żywności i będą mogły nakładać sankcje. Koniec z nieuczciwymi praktykami handlowymi i więcej władzy dla naszych rolników. Dajmy im okazję do bycia częścią bardziej uczciwego, przejrzystego i skutecznego łańcucha dostaw żywności. Kiedy coś jest nieuczciwe dla jednego, jest nieuczciwe dla wszystkich. Celem jest wspieranie produkcji rolnej i ograniczenie wpływu nieuczciwych praktyk na dochody europejskich rolników.


Źródło: www.multimedia.europarl.europa.eu