Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Od 6 kwietnia powiadomienia o wycofaniu owoców z rynku

Od 6 kwietnia powiadomienia o wycofaniu owoców z rynku

ARiMR

ARiMR poinformowała o nowej transzy owoców do wycofania z rynku w związku z rosyjskim embargiem. Powiadomienia składać można od piątku 6 kwietnia.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez ARiMR zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej, prezes ARiMR informuje, iż w zakresie owoców, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach limitów ustalonych w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów pozostała do wykorzystania ilość:

  •     1 999 763 kg jabłek i gruszek,
  •     374 960 kg śliwek,
  •     510 000 kg brzoskwiń.

W związku z tym podmioty, o których mowa w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, mogą składać dodatkowe powiadomienia dotyczące ww. grup owoców do Oddziału Regionalnego Agencji właściwego ze względu na ich miejsce zamieszkania albo siedzibę, nie później jednak niż 7 dni przed dniem planowanego przeprowadzenia operacji.

Producenci zainteresowani wsparciem mogą składać powiadomienia dotyczące operacji wycofania owoców z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję i inne przeznaczenie w dniach i godzinach pracy poszczególnych OR ARiMR, tj. od dnia 6 kwietnia 2018 r. (piątek).

Powiadomienia nie wszczynają postępowania administracyjnego i nie stosuje się do nich przepisów ustawy z  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) – z uwagi na to dniem złożenia powiadomienia jest dzień jego wpływu do właściwego OR ARiMR.

Realizacja operacji wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej dystrybucji lub innego przeznaczenia zgodnie RDK (UE) nr 2017/1165 musi być zakończona do dnia 30 czerwca 2018 r.

Zgodnie z § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, w dniu w którym suma ilości produktów wynikająca z dodatkowych powiadomień przekroczy ww. ilość produktów, Prezes ARiMR poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o:

  •  zakończeniu przyjmowania dodatkowych powiadomień;
  •  wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do ilości produktów wynikających z dodatkowych powiadomień złożonych w tym dniu.

Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku złożenia do ARiMR znacznej liczby powiadomień, w których zgłoszone ilości produktów, dotyczące wycofań z rynku, przekroczą dostępne ilości do wykorzystania w ramach danej grupy owoców, wówczas dla tej grupy współczynnik pr zydziału może zostać określony na poziomie 0,00.Oznacza to, że żadna ilość produktów z tej grupy owoców nie zostanie przydzielona producentom do przeprowadzenia operacji wycofania.

Więcej informacji na stronie ARiMR.

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 06.04.2018 roku