Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Od stycznia za prąd zapłacimy o 21 zł więcej

Od stycznia za prąd zapłacimy o 21 zł więcej

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dla czterech tzw. sprzedawców z urzędu oraz pięciu największych spółek dystrybucyjnych.

W ostatnim kwartale każdego roku w URE prowadzonesą postępowania mające na celu zatwierdzenie taryf za energięelektryczną na kolejny rok dla spółek dystrybucyjnych i tzw. sprzedawcówz urzędu (z grup PGE, Tauron, Enea i Energa), świadczących usługi dlaprzeważającej większości odbiorców w kraju.

Zarówno sprzedawcy (spółki obrotu), jak i spółki dystrybucyjne,kalkulują swoje koszty, a następnie przekładają je na ceny energii orazstawki za jej dostarczenie do odbiorców końcowych. Tak skalkulowanetaryfy przedkładają regulatorowi do zatwierdzenia. Prezes URE prowadzipostępowania taryfowe badając, czy wnioskowane przez przedsiębiorcówtaryfy spełniają wymagania określone prawem i przedstawiają jedynieuzasadnione koszty przedsiębiorców. Tak długo, jak regulator niebędzie przekonany, że dany poziom taryfy równoważy interesyprzedsiębiorstw energetycznych i odbiorców, uwzględniając aktualnewarunki funkcjonowania rynku i sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw,taryfy nie mogą zostać zatwierdzone.

Wysokie hurtowe ceny energii oraz koszty zakupu praw do emisji CO2 głównymi przyczynami wzrostu naszych rachunków

Rosną koszty zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym. Kontraktyzawierane na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) pokazują, że w ostatnimroku cena energii – zarówno z dostawą na rok 2022, jak i na kolejne lata- gwałtownie rośnie. Zmiany średnich cen energii elektrycznej na rynkuhurtowym obrazuje rys.1. Jeszcze w listopadzie 2020 r. cena energii wkontraktach terminowych oscylowała na poziomie 242 zł/MWh, by wlistopadzie br. osiągnąć poziom 470 zł/MWh. Ceny te obecnie nadal rosną.

Więcej informacji w linku: www.ure.gov.pl