Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Owoce w 2019 – prognoza Zespołu Analiz Sektorowych Banku PKO BP

Owoce w 2019 – prognoza Zespołu Analiz Sektorowych Banku PKO BP

Na rynku owoców w 2019 roku zdaniem ekspertów ekonomicznych Banku PKO BP głównym czynnikiem decydującym o poziomie cen będzie wielkość krajowych zbiorów.

Wysoki ich poziom w 2018 pozwolił na zwiększanie zapasów przetworów, co osłabiać może popyt w 2019.

Niemniej, w przypadku jabłek do przetwórstwa wysoki eksport koncentratu jabłkowego do USA może oddziaływać w kierunku jego wzrostu. Rosnąca konkurencja zagraniczna oraz ograniczone możliwości zwiększenia popytu w UE są czynnikami negatywnymi dla eksportu owoców.

Perspektywy wzrostu eksportu soku jabłkowego do USA

Mniejsza produkcja w Chinach i dodatkowe cła ograniczają import chińskiego zagęszczonego soku jabłkowego przez USA. Chiny od lat są największym dostawcą koncentratu soku jabłkowego do USA, a wahania w handlu tym produktem na linii USA-Chiny mają wyraźne przełożenie na rynek europejski. Dla producentów europejskich wzrost sprzedaży do USA jest szansą na podwyżki cen koncentratu – informuje Agro Navigator.

Z danych USDA wynika, że łącznie we wrześniu i październiku import koncentratu jabłkowego(CN 200979) z Chin wyniósł 14,6 tys. t, co oznaczało spadek o 37% r/r wobec wzrostu o 14% r/r w pierwszych 8 miesiącach 2018. Jednocześnie amerykański import zagęszczonego soku jabłkowego z UE-28 zwiększył się o blisko 65% do 2,1 tys. t, z czego w samym październiku o 99% r/r.

W kolejnych miesiącach sprzedaż koncentratu z UE do Chin może jeszcze przyspieszyć. Według danych USDA ilość jabłek skierowanych do przetwórstwa w Chinach w sezonie 2018/2019 może się zmniejszyć o 63% r/r, do 3 mln t. Sugeruje to, że produkcja soku jabłkowego w Chinach może być najniższa od sezonu 2002/2003. Dla porównania, w sezonie 2014/2015, przy produkcji jabłek do przetwórstwa w Chinach wynoszącej 3,2 mln t (-17% r/r), eksport ZSJ z Chin do USA zmniejszył się o 58 tys. t. Równocześnie dostawy unijnego koncentratu do USA wzrosły o 29 tys. t.

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 06.01.2019 roku