Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Owoce w szkole – warunki udziału w “Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021

Owoce w szkole – warunki udziału w “Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie 107/2020 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 04.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021- otwórz

WARUNKI UDZIAŁU W “PROGRAMIE DLA SZKÓŁ” W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 – otwórz

Załącznik 1 – Wniosek o zatwierdzenie dostawcy do udziału w “Programie dla szkół” – otwórz
Załącznik 2 – Wniosek o zatwierdzenie szkoły podstawowej do udziału w “Programie dla szkół” – otwórz
Załącznik 3 – Oświadczenie zatwierdzonej szkoły podstawowej w ramach udziału w “Programie dla szkół” – otwórz
Załącznik 4 – Wniosek o pomoc – otwórz
Załącznik 5 – Oświadczenie szkoły podstawowej o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom – otwórz
Załącznik 5A – Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej – otwórz
Załącznik 6 – Obowiązujące terminy w “Programie dla szkół” – otwórz
Załącznik 7 – Warunki i wymagania dotyczące udostępniania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych – otwórz
Załącznik 8 – Umowa nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej w ramach “Programu dla szkół” – otwórz
Załącznik 9 – Informacja o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach “Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym – otwórz
Załącznik 10 – Wniosek o objęcie dodatkowych dzieci “Programem dla szkół” – otwórz
Załącznik 11 – Zgoda na udział dziecka w „Programie dla szkół” – otwórz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1511) – otwórz


www.e-sadownictwo.pl