Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Parlament Europejski zwiększa pomoc dla rolników dotkniętych kryzysem

Parlament Europejski zwiększa pomoc dla rolników dotkniętych kryzysem

W piątek eurodeputowani zwiększyli wsparcie kryzysowe z unijnego funduszu rozwoju obszarów wiejskich, które państwa UE powinny wkrótce wypłacić rolnikom i małym i średnim przedsiębiorstwom z sektora rolno-spożywczego.

Instrument nadzwyczajny, uchwalony w PE pozwoli państwom członkowskim UE na wykorzystanie środków unijnych, pozostałych z programów rozwoju obszarów wiejskich, na wypłaty rolnikom i małym przedsiębiorstwom szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z wybuchem pandemii COVID-19 jednorazowej rekompensaty.

Rekompensata wypłacana najbardziej poszkodowanym rolnikom może wynosić nawet 7 tys. euro, czyli o 2 tys. euro więcej niż zaproponowała Komisja Europejska. Pułap wsparcia dla MŚP z sektora rolno-spożywczego powinien pozostać na poziomie 50 tys. euro, zgodnie z pierwotnym wnioskiem Komisji.

Posłowie postanowili również dać państwom członkowskim więcej czasu na udzielenie wsparcia. Przedłużyli termin płatności do 30 czerwca 2021 r., jednak wnioski o wsparcie będą musiały zostać zatwierdzone przez właściwe organy przed 31 grudnia 2020 r.

Projekt rozporządzenia, zatwierdzony przez posłów PE i nieformalnie uzgodniony przez państwa członkowskie, zostanie teraz przedłożony Radzie do ostatecznego zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu przez Parlament i Radę nowe prawo wejdzie w życie.

www.e-sadownictwo.pl