Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Parlament pracuje nad przepisami o ponownym wykorzystaniu wody w rolnictwie

Parlament pracuje nad przepisami o ponownym wykorzystaniu wody w rolnictwie

Niedobór wody stanowi coraz większy problem w Europie. Aby zabezpieczyć źródła słodkiej wody w UE, posłowie chcą propagować ponowne wykorzystanie ścieków w rolnictwie.

Wzrost liczby ludności, urbanizacja i turystyka przyczyniły się do niedoboru wody i susz, które coraz częściej dotykają wiele obszarów Europy, zwłaszcza w regionie Morza Śródziemnego. Źródła wody już teraz cierpią, a oczekuje się, że zmiana klimatu jeszcze pogorszy sytuację. Według szacunków, do 2030 r. problem niedoboru wody może obejmować połowę dorzeczy w Europie.

Aby w nadchodzących latach zabezpieczyć zasoby słodkiej wody w UE, 21 stycznia członkowie parlamentarnej Komisji Ochrony Środowiska poparli nieformalne porozumienie osiągnięte z Radą w sprawie wniosku o ponowne wykorzystanie ścieków. Aby wejść w życie, nowe przepisy będą teraz musiały zostać zatwierdzone przez zgromadzenie plenarne i Radę.

Nowe prawo ma na celu propagowanie wykorzystania oczyszczonych ścieków do nawadniania w rolnictwie, do którego wykorzystuje się ok. połowy wody zużywanej rocznie w UE. Zwiększenie  ponownego wykorzystania wody w rolnictwie może pomóc zmniejszyć deficyt wody o 5% rocznie.

Aby zapewnić bezpieczeństwo upraw, nowe przepisy wprowadzają minimalne wymagania dotyczące jakości wody oraz częste monitorowanie i zobowiązują oczyszczalnie ścieków do opracowania planów zarządzania ryzykiem. Organy państw członkowskich wydawałyby zezwolenia dla oczyszczalni ścieków i sprawdzałyby zgodność z przepisami.

Jednolite przepisy na szczeblu UE zapewniłyby równe warunki operatorom oczyszczalni ścieków i rolnikom oraz usunęłyby przeszkody dla swobodnego przepływu produktów rolnych.

Więcej informacji w linku:

www.europarl.europa.eu