Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > PE określił najnowsze stanowisko w odniesieniu do opakowań w UE

PE określił najnowsze stanowisko w odniesieniu do opakowań w UE

Wśród kluczowych planowanych zmian znalazł się m.in. zakaz sprzedaży bardzo lekkich plastikowych toreb, zwiększenie poziomu redukcji opakowań z tworzyw sztucznych oraz umożliwienie konsumentów korzystania z własnych pojemników np. w restauracjach. 

22 listopada 2023 r. Parlament Europejski przyjął najnowsze stanowisko w sprawie nowych przepisów dotyczących opakowań w całej UE. Ogólnym założeniem zmian jest m.in. zwiększenie poziomu recyklingu w celu ograniczenia ilości odpadów. Kwestia odpadów z każdym rokiem staje się coraz poważniejszym problemem. Jak wskazano w komunikacie prasowym Komisji „W 2018 roku opakowania wygenerowały w UE obrót w wysokości 355 mld euro. Jest to stale rosnące źródło odpadów, a łączna ilość odpadów w UE wzrosła z 66 milionów ton w 2009 r. do 84 mln ton w 2021 r. Każdy Europejczyk wygenerował 188,7 kg odpadów opakowaniowych w 2021 r., a liczba ta ma wzrosnąć do 209 kg w 2030 r. bez dodatkowych środków.”. W związku z tym posłowie planują m.in. wyznaczyć konkretne cele dotyczące redukcji opakowań z tworzyw sztucznych tj. 10% do 2030 r., 15% do 2035 r. i 20% do 2040 r. Obecnie obowiązujące przepisy zakładają niższe poziomy redukcji odpadów tj. 5% do 2030 r., 10 % do 2035 r. i 15 % do 2040 r. 

Oprócz tego, planowane jest wprowadzenie zakazu sprzedaży bardzo lekkich plastikowych toreb na zakupy (poniżej 15 mikronów). Wyjątkiem od tej reguły miałyby być pewne okoliczności jak np. względy higieniczne lub sytuacje, gdy torby plastikowe stanowiłyby podstawowe opakowanie na sypką żywność. Co ważne, wprowadzenie takiego zakazu miałoby stanowić wyraz ogólnego założenia polegającego na zakazaniu tzw. „wiecznych chemikaliów”, czyli per- i polifluorowanych substancji alkilowych lub PFAS oraz bisfenolu A w opakowaniach mających kontakt z żywnością. 

Na uwagę zasługuje również planowanie wprowadzenia rozwiązań umożliwiających konsumentom korzystania z własnych pojemników np. w hotelach, restauracjach i kawiarniach. Dodatkowo, zwiększeniu powinien ulec poziom wykorzystania opakowań, które mogą zostać ponownie użyte lub napełnione. 

Następnym krokiem zmierzającym do przyjęcia konkretnych rozwiązań prawnych jest rozpoczęcie negocjacji z państwami członkowskimi w celu wypracowania kompromisu i ustalenia treści regulacji. 

Więcej informacji znajdziesz w komunikacie prasowym Komisji:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231117IPR12213/parliament-adopts-revamped-rules-to-reduce-reuse-and-recycle-packaging

www.foodfakty.pl