Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Pięć zasad, aby zaprojektować efektywny system ROP dla opakowań [RAPORT]

Pięć zasad, aby zaprojektować efektywny system ROP dla opakowań [RAPORT]

W ramach tzw. pakietu odpadowego obejmującego wszystkie kraje UE, Polska została zobowiązana do przemodelowania dotychczas nieefektywnego systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Projekt zmian powinien pojawić się jeszcze w tym roku. W oczekiwaniu na nową odsłonę systemu, firma Tomra wskazuje w swoim najnowszym raporcie „ROP bez tajemnic. Ramy polityki dla gospodarki o obiegu zamkniętym” pięć najważniejszych wymogów, które powinien on spełnić, aby osiągnąć jak najlepsze efekty.

Tomra opublikowała raport, w którym zwraca uwagę na kluczowe aspekty składające się na efektywny system Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) dla opakowań. Publikacja nie tylko definiuje i analizuje systemy ROP dla odpadów opakowaniowych, ale służy również jako szczegółowy przewodnik dla decydentów, którzy je projektują lub rozwijają, oferując wszechstronną perspektywę i praktyczne spostrzeżenia pomagające osiągnąć lepsze wyniki w gospodarowaniu odpadami.

Autorzy raportu wskazują między innymi, że w związku z wdrożeniem opakowaniowego ROP producenci muszą zapewniać fundusze na zagospodarowanie własnych opakowań. To może zachęcać ich do projektowania opakowań w duchu eko i zarządzania nimi w oparciu o hierarchię ważności odpadów, co z kolei przełoży się na bardziej efektywną ochronę środowiska. Holistyczna analiza i organizacja całego cyklu życia opakowania są integralną częścią aktywnej polityki środowiskowej, a odpowiednie ekoprojektowanie decydują o jakości recyklatu (surowca powstającego w procesie recyklingu), niezależnie od warunków lokalnych.

Dobre regulacje ROP wspierają cele zrównoważonego rozwoju, ale przy okazji mogą też motywować przedsiębiorstwa do inwestycji. Może to poprawić zarówno jakość, jak i ilość zasobów poddawanych recyklingowi, a tym samym wspierać implementację założeń gospodarki o obiegu zamkniętym.

– Regulacje dotyczące Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta będą mieć ogromne znaczenie, ponieważ obecnie funkcjonujący system w Polsce jest nieefektywny i niezgodny z unijnymi dyrektywami – mówi Anna Sapota, wiceprezes ds. Public Affairs dla Europy Północno-Wschodniej w grupie Tomra.

– Dodatkowe finansowanie i wprowadzanie udoskonalonych rozwiązań może sprawić, że system zbiórki odpadów opakowaniowych będzie bardziej efektywny, że będziemy w stanie rozwijać recykling tych odpadów i lepiej projektować opakowania. Pojawi się ekoprojektowanie, a to oznacza, że będziemy mieli lepsze produkty, bardziej sprzyjające recyklingowi – dodaje Anna Sapota.

Raport Tomra wskazuje pięć zasad projektowania, które są niezbędne dla wdrożenia skutecznego systemu ROP dla opakowań:

  • cyrkularność, która nadaje priorytet hierarchii postępowania z odpadami, zachęca do ekoprojektowania i wykorzystuje wiarygodne metody pomiarowe;
  • wydajność, która obejmuje dobrze zdefiniowany zakres schematu ROP, jasne role i obowiązki zaangażowanych w niego interesariuszy oraz kompleksowe cele;
  • wygodny i przyjazny dla użytkownika system zwiększający ilość cennych zasobów, które są zbierane i skutecznie przetwarzane;
  • odpowiedzialność producenta, która ustanawia jasne zasady gospodarowania odpadami opakowaniowymi i sposób finansowania systemu;
  • integralność systemu, która zapewnia przejrzystość i zgodność z przepisami, aby wspierać osiąganie celów.

Warto także podkreślić znaczenie ubiegłorocznego raportu Eunomia Research & Consulting, przygotowanego na zlecenie Tomra, który bezpośrednio odnosi się do rynku polskiego. Wskazuje konkretne rozwiązania dla systemu ROP na opakowania, który zakłada między innymi wprowadzenie systemu kaucyjnego dla opakowań po napojach. Oba systemy są spójnymi, holistycznymi rozwiązaniami, które wraz z selektywną zbiórką i sortowaniem odpadów komunalnych zmieszanych tworzą kompletny, efektywny model zarządzania odpadami i surowcami.  

– W Europie system kaucyjny funkcjonuje już w 12 państwach. Cieszę się, że Polska do nich dołącza. Jest to niezwykle istotny element Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, ponieważ jest efektywnym sposobem zbiórki opakowań po napojach. Dzięki temu będziemy mieli możliwość nie tylko osiągnięcia postawionych przez Unię Europejską celów środowiskowych, ale przede wszystkim ogromne zmiany widoczne gołym okiem. Z przestrzeni publicznych znikną zużyte opakowania, które mogą zostać wykorzystane ponownie poprzez recykling – dodaje Anna Sapota.  

Tomra powstała w 1972 roku jako firma zajmująca się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą maszyn umożliwiających zwrot butelek po napojach. Dzisiaj dostarcza technologie oraz systemy do zbierania i sortowania, które optymalizują odzyskiwanie zasobów i minimalizują ilość odpadów w branży spożywczej, recyklingowej i wydobywczej.

www.wiadomoscihandlowe.pl