Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Pierwszy w Polsce kalkulator emisji gazów cieplarnianych

Pierwszy w Polsce kalkulator emisji gazów cieplarnianych

Bank BNP Paribas jako pierwszy w Polsce wprowadził nowość na rynku narzędzi digitalowych w postaci kalkulatora emisji gazów cieplarnianych.

Innowacyjne narzędzie szacuje emisyjność gazów cieplarnianych w gospodarstwach rolnych dla produkcji roślinnej oraz mleka. Ponadto, kalkulator potrafi wskazać ślad wodny wynikający z upraw. To przełomowe narzędzie dostępne online ma na celu pomoc rolnikom w szacowaniu elementów produkcji o najwyższych wskaźnikach emisyjności.

Od analizy do usprawnienia

Kalkulator emisji gazów cieplarnianych to narzędzie analityczne, którego celem budowanie świadomości wśród rolników, hodowców i przetwórców rolnych i w konsekwencji zmniejszenie emisji gazów emitowanych przez te gospodarstwa w Polsce. Jest to element wpisujący się w DNA Banku BNP Paribas, ponieważ przeciwdziałanie zmianom klimatu czy realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju są elementami wizerunku banku.

Kalkulacje gotowe do pobrania

Jak czytamy na stronie agronomist.pl, kalkulator porównuje składowe produkcji i porównuje je z ilością dwutlenku węgla produkowanego przez samolot pasażerski.

Kalkulator emisji gazów cieplarnianych to profesjonalne narzędzie do szacowania emisyjności gospodarstwa rolnego oraz śladu wodnego, przygotowane przez znaczące ośrodki akademickie w Europie. Wypełnij dane dla poszczególnych sekcji produkcji, aby uzyskać jak najbardziej rzetelny wynik. Kalkulację robisz dla swoich potrzeb, aby zweryfikować faktyczny wpływ Twojej produkcji na środowisko. Swoją kalkulację możesz zapisać na dysku i wrócić do niej w dowolnym momencie.

informacje o narzędziu na agronomist.pl

www.wiadomoscispozywcze.pl