Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Plan dla wsi oparty na trzech filarach

Plan dla wsi oparty na trzech filarach

Nasz Plan dla wsi chcemy oprzeć na trzech filarach: ochrona, wsparcie i rozwój – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej, która odbywała się z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Przedstawiamy Plan dla wsi, ponieważ rolnictwo jest dla nas podstawowym działem gospodarki. Nie wyobrażam sobie silnej polskiej gospodarki bez silnego polskiego rolnictwa – mówił premier Mateusz Morawiecki.

Jak zaznaczył szef polskiego rządu, chcemy handlować z całym światem, ale trzeba mieć czym handlować – trzeba mieć owoce pracy naszych rolników, dzięki którym żywność polska, bardzo zdrowa i najsmaczniejsza, będzie słynna na świecie.

Chcemy ustabilizować produkcję rolną na wysokim poziomie – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski przedstawiając szczegóły Planu dla wsi.

Według ministra duży potencjał polskiego rolnictwa powinien być dobrze wykorzystany w taki sposób, aby dochód rolników pochodził przede wszystkim z produkcji rolnej.

Trzy filary Planu dla wsi: ochrona, wsparcie i rozwój

Ochrona w sytuacji, gdy wystąpią klęski żywiołowe tak, jak w tym roku klęska suszy. Wsparcie w przypadku organizacji rynku, kiedy tak, jak w tym roku dała się we znaki kwestia nadurodzaju, nadpodaży np. owoców miękkich. Trzeci komponent to rozwój w oparciu o zaawansowane sprzęty, materiały i technologie, tak by polskie rolnictwo było jednym z najbardziej efektywnych na świecie. Na tym nam najbardziej zależy – zapowiedział szef rządu.

Premier przypomniał, że w czasach rządów PSL i SLD w latach 90-tych sprzedane zostały główne firmy z sektora przetwórstwa spożywczego, dziś chcemy odtwarzać tę możliwość poprzez budowę krajowej grupy spożywczej.

Plan dla wsi to plan dla małych i dużych gospodarstw

Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że rządowi zależy na tym, by polscy rolnicy coraz śmielej i z sukcesem konkurowali z bogatymi koncernami zachodnimi, do czego potrzebna jest aktywność polskich instytucji i wsparcie w poszczególnych obszarach. Mam na myśli m.in. działania o charakterze antymonopolowym, antykartelowym czyli zmowy cenowe pomiędzy poszczególnymi odbiorcami, jeżeli takie oczywiście są. Będziemy to bardzo skrupulatnie sprawdzać – mówił szef rządu.

Plan dla wsi zakłada także to, że rolnik, który pracuje w pocie czoła, będzie miał możliwość sprzedaży swoich płodów rolnych po przyzwoitej i bardziej ustabilizowanej cenie  –  zaznaczył premier. Chcemy zaproponować kontrakty w poszczególnych okresach roku, odpowiednio wcześnie w procesie wegetacyjnym, tak, żeby rolnicy mieli względną przewidywalność, jeśli chodzi o ceny odbioru i skupu ich produktów rolnych. To jest niezwykle ważne  –  podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Premier Mateusz Morawiecki mówił, że rząd chce koncentrować się na rozwoju w różnych segmentach rynku. W tym kontekście zwrócił uwagę na zróżnicowane potrzeby rolników i tłumaczył, że Plan dla wsi obejmuje regulacjami zarówno rolników, którzy mają po kilka hektarów, jak i tych, którzy mają po 100, czy 200 hektarów. I dla jednych, i dla drugich w naszym Planie dla wsi mamy odpowiednie uregulowania – wsparcie, rozwój, ochronę – podkreślił. 

Zwiększenie sprzedaży detalicznej płodów rolnych na lokalnych rynkach

Rolniczy handel detaliczny jest naszym oczkiem w głowie. Chcemy zdecydowanie zwiększyć możliwość sprzedaży detalicznej płodów rolnych na lokalnych rynkach, w lokalnych sklepach, nawet na stacjach benzynowych czyli to, co jest możliwe w Austrii czy we Francji, a nam mówiono do tej pory, że to jest niemożliwe – oświadczył premier i  przypomniał, iż w 2011 roku PSL „zakazało i nakładało kary grzywny przy sprzedaży rolniczych produktów detalicznych np. na targowiskach”.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził już zmiany w tym zakresie – zwiększono limit sprzedaży produktów rolnych do 20 tys. zł bez konieczności płacenia podatku. Jak zapowiedział, próg ten będzie podwyższony do 40 tys. zł, a powyżej tej kwoty też będzie oczywiście możliwa sprzedaż za bardzo niewielką, 2-procentową opłatą. Będzie poszerzona gama dostępnych miejsc sprzedaży detalicznej po to, żeby można było szeroko sprzedawać swoje płody rolne.

Szef rządu wspomniał także o problemie suszy, która „poważnie dotknęła w tym roku rolników”. Zaapelował, by w gminach dokonywać szacowania szkód, bo mamy środki na kompensację przynajmniej części strat i potrzebujemy rzetelnego, uczciwego wycenienia strat powstałych w wyniku suszy.

Chcemy podkreślać, jak w naszej kulturze gospodarczej i społecznej, ważna jest wieś. Praca rolnika jest tak cenna, że wszyscy musimy ją uszanować, docenić, wspierać. Do tego się zobowiązujemy – powiedział na zakończenie premier Mateusz Morawiecki.

Narodowy Holding Spożywczy

Minister Jan Krzysztof Ardanowski zwrócił natomiast uwagę na to, że dzisiejsze kłopoty rolników na rynku wynikają z pozbycia się w latach 90. tych zakładów przetwórczych.

Ta złodziejska prywatyzacja pozbawiła rolników możliwości jakiegokolwiek wpływu na sytuację rynkową – powiedział minister.

Dlatego też na bazie Krajowej Spółki Cukrowej, Elewarru, rynków hurtowych i spółek skarbu państwa powstanie Narodowy Holding Spożywczy.

Nie ma powrotu do komunizmu, ale państwo nie może być pozbawione jakiegokolwiek wpływu na to co się dzieje na rynku – podkreślił minister Ardanowski.

Paliwo rolnicze

Szef resortu rolnictwa poinformował również, że zostanie wprowadzony nowy mechanizm dla utrzymujących bydło. Oprócz wzrostu z 86 do 100 litrów paliwa na hektar, do których będzie przysługiwał zwrot części podatku akcyzowego będzie także taki zwrot do 30 l/ha za Dużą Jednostkę Przeliczeniową (DJP). Z budżetu państwa będzie w przyszłym roku wyasygnowana na ten cel kwota 1,18 mld złotych.

Rozwój produkcji rolniczej

Plan dla wsi pozwoli także na przywrócenie do produkcji rolnej niewykorzystywanych obecnie użytków rolnych, których jest około 3 mln ha. Kolejne działania powinny przywrócić rolnictwo na terenach górskich. W ramach polityki górskiej powinien nastąpić wzrost produkcji owiec i kóz w typie rzeźnym.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski zwrócił także uwagę na konieczność wprowadzenia w życie programu białkowego, odbudowy żyzności gleb w Polsce, na niezbędne przeprowadzenie regulacji stosunków wodnych, a także konieczność rozwoju biogazowni wykorzystujących odpady powstające przy produkcji rolnej.

Promocja

Kolejne zagadnienia poruszane przez ministra odnosiły się do zagadnień związanych z promocją produktów rolno-spożywczych, w tym do przywrócenia radców rolnych w kluczowych dla polskiego rolnictwa ambasadach.

Te etaty będą przekazane z etatów zaoszczędzonych w resorcie rolnictwa – poinformował szef resortu rolnictwa.

Źródło: www.gov.pl/rolnictwo z dnia 19.07.2018 roku