Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Podatek cukrowy w Sejmie. Minister zdrowia i minister finansów opowiedzą o skutkach wdrożenia daniny

Podatek cukrowy w Sejmie. Minister zdrowia i minister finansów opowiedzą o skutkach wdrożenia daniny

Minister zdrowia, minister finansów oraz prezes Narodowego Funduszu Zdrowia udzielą w przyszłym tygodniu w Sejmie informacji na temat wpływu podatku cukrowego na zachowania prozdrowotne obywateli i zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej. Danina obowiązuje w Polsce od niemal 1,5 roku, a w kwietniu poznaliśmy sprawozdanie z wykorzystania środków zgromadzonych w 2021 r.

Informacje przedstawione zostaną podczas posiedzenia podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego, które zaplanowane zostało na 23 czerwca (czwartek) w sali nr 312, w budynku U w gmachu Sejmu w Warszawie. Początek posiedzenia przewidziany jest na godz. 11.

Drugim punktem porządku dziennego będzie omówienie i przyjęcie plany pracy podkomisji na okres 1 lipca-31 grudnia 2022 r.

Przypomnijmy, że 13 kwietnia – na dwa dni przed ustawowym terminem – Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu sprawozdanie z wykorzystania środków z tzw. opłaty cukrowej, obowązującej w Polsce od początku 2021 r. Jak wskazano w dokumencie, łączna kwota środków finansowych, które wpłynęły do NFZ z tytułu opłaty od napojów z dodatkiem substancji słodzących oraz kofeiny lub tauryny wyniosła w ubiegłym roku nieco ponad 1,42 mld zł (rząd spodziewał się najpierw 3 mld, a potem 2 mld zł). W minionym roku zaplanowano natomiast wydatkowanie 1,008 mld zł.

– Środki z opłaty zostały przekazane na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej związane z utrzymaniem i poprawą stanu zdrowia świadczeniobiorców z chorobami rozwiniętymi na tle niewłaściwych wyborów i zachowań zdrowotnych oraz na działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym – wkazano w piśmie skierowanym do Adama Niedzielskego.

NFZ wskazał, że w ub.r. kwotę 1,059 mld zł przeznaczono na refundację produktów leczniczych stosowanych w leczeniu cukrzycy, a kwotę 494 mln zł na paski do mierzenia glukozy we krwi. Ponad 150 mln zł łącznie wydano na świadczenia w zakresie chorób metabolicznych, świadczenia w zakresie diabetologii (dla dorosłych i dla dzieci) oraz kompleksową ambulatoryjną opiekę specjalistyczną nad pacjentami z cukrzycą. Przeczytaj także:

– Jednocześnie wskazuję, że zapisy (…) ustawy poza wskazaniem przeznaczenia opłaty, nie określają sposobu podziału opłaty pomiędzy poszczególne zadania (o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym i świadczenia opieki zdrowotnej), ani nie ustanawiają szczególnych zasad ewidencji, w tym w szczególności w zakresie kosztów. Z tego też względu przychody z opłaty i finansowane z nich koszty realizacji zadań ewidencjonowane są na zasadach ogólnych, mających zastosowanie do przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z tych składek – dodano w sprawozdaniu.

Więcej o skutkach implementacji podatku cukrowego w Polsce dowiemy się podczas posiedzenia sejmowej podkomisji.

www.wiadomoscihandlowe.pl