Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Podaż malin na rynkach światowych

Podaż malin na rynkach światowych

BGŻ

Sytuacja na rynku malin w Serbii jest bardzo zmienna. Jak poinformował Foodnews uprawy tych owoców w Serbii zostały w znacznym stopniu uszkodzone przez opady gradu w poprzednim tygodniu. Podaż malin w Serbii może być z tego powodu relatywnie niska, zwłaszcza w odniesieniu do wcześniejszych oczekiwań.

Jak informowaliśmy tydzień wcześniej, na początku maja br. oczekiwano, że produkcja serbska może ukształtować się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego wynosząc 65 tys. t. Dodatkowo na podaż mrożonek na rynku światowym może wpływać niska produkcja w Chile. Zgodnie z najnowszymi szacunkami (za Foodnews), w 2014 roku zbiory malin w tym kraju mogły wynieść około 36,2 tys. t – o 28% mniej niż przed rokiem i o 18% mniej niż dwa lata wcześniej. Pomimo utrzymujących się wysokich cen mrożonych malin z Chile, ich dostawy na rynek europejski są dość znaczące. W 2013 roku, zgodnie z danymi statystyki europejskiej (Eurostat), import mrożonych malin z tego kraju do UE-28 wyniósł 13 tys. t, co stanowiło 12% importu tych produktów na rynek Wspólnoty (import spoza UE). Mimo iż w 2015 roku oczekuje się zbiorów w Chile o 10-40% wyższych r/r, ich podaż na rynku może być wciąż relatywnie niska. Przy urzeczywistnieniu się obaw dotyczących rynku serbskiego, mniejsza podaż może oznaczać nasilenie presji na utrzymywanie się wysokich cen mrożonych malin w nadchodzącym sezonie, nawet przy założeniu wzrostu produkcji w Polsce.

Źródło: AgroTydzień z dnia 18.05.2015 roku