Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Podaż truskawek w Chinach

Podaż truskawek w Chinach

BGŻ

Tegoroczne zbiory truskawek w Chinach mogą być wyższe niż przed rokiem. Według niektórych źródeł (za Foodnews) wzrost produkcji może wynieść nawet 100 tys. t w relacji do 2014 roku. Większe zbiory oznaczać mogą zwiększenie presji na spadek cen chińskich truskawek i tym samym obniżki cen na rynku europejskim. Co prawda, import chińskich mrożonych truskawek do UE-28 z roku na rok się zmniejsza, jednak wciąż są one ważnym elementem kształtowania się cen na rynku europejskim. W 2014 roku, według danych Eurostatu Chiny wyeksportowały do krajów Unii 19,7 tys. ton mrożonych truskawek co stanowiło 7% łącznych dostaw na rynek wspólnotowy (import wewnątrz i poza unijny). Wolumen importu w 2013 roku z Chin zanotował aż 52% spadek r/r. Niemniej, przy wzroście produkcji i możliwym spadku cen w 2015 r. może nastąpić odbicie w imporcie z tego kraju.

Może to być zatem kolejny, negatywny czynnik dla kształtowania się cen mrożonych truskawek, obok wysokich zapasów na rynku unijnym (Agro tydzień nr 389 z dn. 20.04.2015 r.). Warto dodać, że również w Chinach przetwórnie dysponują znacznymi zapasami z roku poprzedniego, które wg Foodnews mogą wynosić ok. 20 tys. ton. Mrożone truskawki z Chin mogą poprawić swoją konkurencyjność w stosunku do tych produkowanych w Unii, tym bardziej że ceny surowca w skupie w Chinach są obecnie niższe w relacji rocznej (Foodnews). Na rynku widoczny jest spadek cen truskawek chińskich. Według notowań Foodnews ceny truskawek mrożonych z Chin w pierwszej połowie kwietnia br. obniżyły się do poziomu 1,30 USD/kg. Co prawda była to cena zbliżona do tej w analogicznym okresie przed rokiem, jednak aż o 20% niższa niż w czerwcu ubiegłego roku.

Źródło: AgroTydzień z dnia 27.04.2015 roku