Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Podsumowanie działań ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa

Podsumowanie działań ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa

Czas urzędowania ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa był okresem ciężkiej i często trudnej pracy. Sytuację na rynkach rolnych, szczególnie na rynku zbożowym, komplikowała wojna w Ukrainie.

5 miliardów pomocy dla rolnictwa

Na podstawiePorozumienia Szczecińskiegowypracowany został Pakiet pomocy finansowej dla rolników. 15 miliardów złotych z budżetu kraju to historyczna pomoc dla sektora rolniczego.

Podjęte, realne działania wsparcia weszły już w większości życie i na kontach rolników pojawiły się już wyczekiwane środki finansowe.

Lista zadań, które udało się wspólnie wypracować, zawiera:

 • Dopłaty do sprzedanej pszenicy osiągnęły historyczny poziom 3025 zł na hektar, co w przeliczeniu daje ok. 550 zł dopłaty do tony sprzedanej pszenicy.
 • Stawki dopłat do zbóż sprzedanych od 1 grudnia 2022 r. wzrosły o ok. 100 proc.
 • Dopłaty przysługiwały do pierwszych 300 hektarów, niezależnie od wielkości gospodarstwa.
 • Dopłaty dla pozostałych zbóż, tj. jęczmienia, pszenżyta, żyta, owsa, mieszanki zbożowej, kukurydzy oraz rzepaku i rzepiku – wartość tej pomocy mieści się w przedziale od 700 zł/1 ha do 1750 zł/1 ha.
 • Dopłaty do nawozów: Polska jest jedynym krajem w UE, który zastosował dopłaty do nawozów. W 2023 r. rząd ponownie przeznaczy na ten cel 4,7 mld zł, jest to dopłata w kwocie 500 zł do 1 ha.
 • Dopłaty do paliwa rolniczego: Zwrot 2 zł do 1 litra zakupionego oleju napędowego. To wzrost o 100 proc. w stosunku do 2022 r., kiedy kwota zwrotu wynosiła 1 zł.
 • Dodatek sołecki:300 zł miesięcznie dla sołtysa, który pełnił funkcję co najmniej dwie kadencje, przez 8 lat. Wysokość będzie corocznie waloryzowana.
 • Uproszczenie ekoschematów dla gospodarstw do 5 ha – wartość pomocy: 225 EUR do 1 ha.
 • Pomoc dla pszczelarzy: Podwyższono do 80 mln zł limit dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelarskich.
 • Wsparcie producentów trzody chlewnej:
 • wprowadzenie hodowli świń na własny użytek;
 • kontynuacja Programu Locha+wartość pomocy to 500 mln zł, a pomoc wyniesie 100 zł do każdej sztuki świni, jednak nie więcej niż 500 tys. zł dla producenta świń.
 • Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego – wartość pomocy to 210 mln zł.
 • Kredyty płynnościowe –w zależności od wielkości gospodarstwa od 100 do 400 tys. zł, z okresem do 60 miesięcy i oprocentowaniem 2 proc.
 • Kredyty skupowe – 2-procentowe kredyty do wysokości 40 mln zł dla skupujących zboża i owoce miękkie.
 • Zmiany w gospodarce gruntami – dotyczące określania należności czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. To także prawo nabycia przez KOWR zadłużonych gospodarstw, by dokonać spłaty zadłużenia i zawarcia umowy dzierżawy tej nieruchomości z dotychczasowym właścicielem.
 • Fundusz Ochrony Rolnictwa – ustawa weszła w życie 1 lipca 2023 r.  Jej celem pomoc rolnikom, którzy ponieśli straty z powodu upadłości firm skupujących. Skarb Państwa wypłaci im zaległe należności, a potem sam będzie dochodził zwrotu poniesionych kosztów. To gwarancja ochrony płatności rolnika.
 • Dopłata w wysokości 200 złotych do tony mokrej kukurydzy skupionej przez podmioty skupowe.
 • Zmiany przepisów prawnych pozwalające na budowę bez konieczności pozyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia budowy:
 • naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 250 m3 i wysokości do 15 m;
 • jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną do 300 m2.

Skup malin

Ważne dla rynku było podjęcie decyzji o uruchomieniu przez jedną ze Spółek Skarbu Państwa skupu malin w województwie lubelskim. Działania te koordynował wraz z ministrem Robertem Telusem wiceminister Rafał Romanowski, a celem była stabilizacja cen na rynku malin.

Pomoc dla producentów kalafiorów i brokułów

Pomoc dla producenta rolnego, któremu podmiot odmówił odbioru pełnej ilości zakontraktowanych produktów rolnych, będzie wynosiła 1 250 zł na 1 ha uprawy kalafiorów lub brokułów.

Pomoc dla sadowników i plantatorów truskawek

Wsparcie zostało przeznaczone dla rolników, którzy ponieśli szkody w owocujących uprawach drzew owocowych, krzewów owocowych i truskawek w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu.

Więcej w linku: www.gov.pl/rolnictwo