Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Polacy wybierają PRODUKT POLSKI

Polacy wybierają PRODUKT POLSKI

Wyniki badania „Polska Wieś i Rolnictwo 2022” potwierdzają wzrost patriotyzmu konsumenckiego w społeczeństwie. Zgodnie z nimi, znak PRODUKT POLSKI staje się powszechnie rozpoznawalny przez konsumentów, a jednocześnie może mieć decydujące znaczenie przy wyborze danego produktu. Aktywne działania MRiRW i KOWR promujące oznaczenie PRODUKT POLSKI przynoszą wymierne efekty.

W badaniu „Polska Wieś i Rolnictwo” w 2022 r. blisko 61% respondentów (podobnie jak w 2021 r.) wskazało, że „bardzo ważne” i „raczej ważne” jest dla nich by żywność, którą kupują była wyprodukowana w Polsce, z krajowych surowców, przy czym rolnicy składali takie deklaracje częściej aniżeli osoby niezwiązane z rolnictwem (odpowiednio 73,4% i 56,5%). Należy przy tym podkreślić, że dla mieszkańców obszarów wiejskich ogółem odsetek wskazań „bardzo ważne” zwiększył się w 2022 roku o blisko 12 punktów procentowych w porównaniu do 2021 roku.

Ponadto, z badania wynika, że ze znakiem PRODUKT POLSKI podczas zakupów żywności spotkało się prawie 76% respondentów (wobec niemal 67% w 2021 r.) i był on najczęściej wskazywanym przez nich oznaczeniem, szczególnie przez rolników (prawie 81%). Pozytywny odbiór znaku PRODUKT POLSKI wskazało również 48% ankietowanych (wobec 44% w poprzednim roku), dla których to oznaczenie było decydujące przy wyborze produktu.

Polacy rozumieją, że codzienne świadome decyzje zakupowe mają duży wpływ na sytuację ekonomiczno-gospodarczą kraju. Rosnący patriotyzm konsumencki, który znajduje odzwierciedlenie w nabywaniu rodzimych towarów, buduje silną markę polskiej żywności, wspiera polskich producentów rolnych oraz przedsiębiorstwa, ma wpływ na zwiększenie sprzedaży polskiej żywności oraz funkcjonowanie polskiej gospodarki, w tym krajowego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Pośrednio przekłada się także m.in. na: utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększanie wpływów podatkowych do budżetu państwa i budżetów samorządowych, rozwój rodzimych przedsiębiorstw czy pozyskiwanie środków na inwestycje.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania również na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz KOWR:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polska-wies-i-rolnictwo
https://www.kowr.gov.pl/analiza/badanie-polska-wies-i-rolnictwo

www.kowr.gov.pl