Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Polska malinową potęgą – 5. producentem na świecie, 1. w UE

Polska malinową potęgą – 5. producentem na świecie, 1. w UE

Maliny – trzeci pod względem skali produkcji, po truskawkach i porzeczkach, gatunek owoców jagodowych uprawianych w Polsce. Jesteśmy piątym producentem na świecie i liderem w UE – informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Największymi producentami malin są: Federacja Rosyjska, Meksyk, Serbia i Stany Zjednoczone. Udział naszego kraju w światowej produkcji malin w 2019 r. wynosił 9 proc. W Unii Europejskiej Polska jest liderem na rynku malin z 51 proc. udziałem w produkcji (dane za 2020 r.). Liczącym się producentem jest również Hiszpania i Portugalia.

Maliny – areał upraw, wielkość zbiorów w Polsce

Maliny – to trzeci pod względem skali produkcji, po truskawkach i porzeczkach, gatunek owoców jagodowych uprawianych w Polsce, z 23 proc. udziałem w zbiorach owoców jagodowych w 2020 r.

Areał uprawy malin w latach 2012-2020 kształtował się w przedziale 27-30 tys. ha. Według danych GUS zbiory malin w Polsce, w zależności od warunków pogodowych, wahały się od 76-78 tys. ton w nieurodzajnych latach 2015 i 2019, do 129 tys. ton w roku 2016. W 2020 r. zebrano 116 tys. ton malin.

Trudności w uprawie malin

Maliny należą do roślin dość trudnych w uprawie. Do uzyskania wysokich, dobrej jakości plonów konieczne są duże nakłady inwestycyjne na budowę tuneli foliowych i nawodnienia oraz na nasadzenia odmian charakteryzujących się walorami smakowymi, wysoką plennością i odpornością na choroby. W latach 2012-2020 średnie plony tych owoców w Polsce kształtowały się w granicach 2,6-4,5 t/ha.

Najwięcej malin uprawia się w województwie lubelskim. Zbiory w tym województwie w latach 2012-2019 stanowiły 71-85 proc. krajowej produkcji malin. Plantacje tych owoców znajdują się także w woj. mazowieckim, zachodniopomorskim, podkarpackim.

Eksport malin

Znaczna część krajowych zbiorów malin jest przeznaczana na eksport. W latach 2012-2020 eksport malin świeżych stanowił od 7 proc. do 23 proc. zbiorów, a malin mrożonych od 41 proc. do 73 proc. zbiorów.

Jak wskazuje KOWR, w polskim sadownictwie dominuje uprawa malin z przeznaczeniem dla przemysłu przetwórczego, głównie na mrożonki. W latach 2012-2020 wywóz malin mrożonych kształtował się w przedziale od 47 tys. ton do 64 tys. ton. Największym odbiorcą malin mrożonych z Polski były Niemcy, do których wywożono od 16,3 tys. ton do 20,9 tys. ton, tj. 30-36 proc. wolumenu eksportu tych owoców. Znaczne ilości malin mrożonych sprzedawano również do Belgii a także do Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, na Białoruś i do Szwecji.

Eksport malin świeżych odbywa się na mniejszą skalę niż owoców mrożonych. W latach 2012-2020 z Polski wyeksportowano od 8 tys. ton do 19 tys. ton malin świeżych. Dominującym kierunkiem eksportu były Niemcy, do których trafia od 51 do 63 proc. łącznego wolumenu eksportu malin. Ważnym odbiorcą była również Holandia.

www.sadyogrody.pl