Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Polska największym importerem koncentratu jabłkowego z Ukrainy

Polska największym importerem koncentratu jabłkowego z Ukrainy

W pierwszych 11 miesiącach minionego sezonu (lipiec-maj) Ukraina wyeksportowała 83,9 tys. ton koncentratu jabłkowego. W porównaniu z sezonem 2018/2019, w którym wyeksportowano rekordowe 108,6 tys. ton koncentratu jabłkowego, dostawy tych produktów za granicę spadły o 23%. 

Pomimo znacznego spadku wolumenu zagranicznych dostaw koncentratu, przychody ze sprzedaży tej grupy towarów na eksporcie nie tylko nie zmniejszyły się, ale wzrosły o 4%. Tym samym za 11 miesięcy ubiegłego sezonu eksport koncentratu jabłkowego z Ukrainy wyniósł w ujęciu wartościowym 93,6 mln USD, dla porównania rok wcześniej sprzedaż koncentratu przyniosła ukraińskim eksporterom 89,6 mln USD.

— Wzrost ceny koncentratu jabłkowego w minionym sezonie wynikał przede wszystkim ze spadku produkcji jabłek na Ukrainie. Ze względu na ograniczoną podaż owoców deserwoych na rynku producenci nie spieszyli się z przekazywaniem do przetwórstwa jabłekprzemysłowych, starając się jak najszybciej sprzedać je na rynku świeżym. Jednocześnie ceny tych owoców na początku sezonu 2019/2020 były 1,5-2 razy wyższe niż rok wcześniej. W związku z tym poziom cen jabłek przemysłowych był również znacząco wyższy niż w sezonie 2018/2019 ”— komentuje sytuację na rynku koncentratów jabłkowych, dyrektor ds. Rozwoju UPOA Katerina Zvereva.

Przypomnijmy, że w sezonie 2018/2019 na Ukrainie zebrano rekordowe zbiory jabłek, które lokalne przedsiębiorstwa przetwórcze mogły w pełni wykorzystać.

— U szczytu sezonu jabłkowego 2018/2019, ze względu na dużą podaż na rynku, ceny jabłek osiągnęły najniższy w historii poziom. Niektórzy producenci zaprzestali nawet zbioru jabłek, wierząc, że nie będą w stanie sprzedawać swoich produktów po akceptowalnej cenie. W związku z tym przedsiębiorstwa przetwórcze wykorzystały sytuację i kupowały jabłka za mniej niż 1 UAH / kg. Nawet wiosną 2019 r. Fabryki do produkcji koncentratu jabłkowego nadal działały, a producenci nadal spieszyli się ze sprzedażą swoich produktów do przetworzenia, aby nie musiały być potem wyrzucane do kosza — zauważa dyrektor wykonawczy UPOA Siemion Kramarenko.

Głównymi importerami koncentratu jabłkowego z Ukrainy w minionym sezonie były Polska i USA, kraje sprowadziły odpowiednio 23,7 tys. Ton i 23,6 tys. ton tych produktów. Należy zwrócić uwagę, że Stany Zjednoczone stosunkowo niedawno – w przedostatnim sezonie – znacznie zwiększyły dostawy koncentratu jabłkowego z Ukrainy. Rosnące zainteresowanie ukraińskimi produktami ze Stanów Zjednoczonych wynika z ograniczenia dostaw koncentratu z Chin w związku z napiętą sytuacją gospodarczą między krajami. Pięciu największych odbiorców ukraińskiego koncentratu jabłkowego oprócz Polski i Stanów Zjednoczonych to także Austria, Niemcy i Białoruś.

www.e-sadownictwo.pl