Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Polska największym odbiorcą ukraińskich owoców

Polska największym odbiorcą ukraińskich owoców

EastFruit

Polska nie tylko jest największym importerem ukraińskich owoców, ale także z roku na rok zwiększa zakupy – w 2018 sprowadziliśmy prawie o 30% więcej owoców niż rok wcześniej.

W 2018 roku Ukraina wyeksportowała 162,5 tys. ton owoców o łącznej wartości 228,5 mln dolarów. Jest to wynik rekordowy. W porównaniu do 2017 roku wielkość eksportu wzrosła o 20%, a także o 17%, jeśli chodzi o jego wartość. Większość dochodów przynosi eksport orzechów i mrożonych owoców jagodowych, które zostały sprzedane odpowiednio za 117,1 mln dol i 78,2 mln dol.

Polska pozostaje głównym nabywcą ukraińskich owoców. Przychody z eksportu do Polski wyniosły 39,8 mln dol, a ponad 82% tej kwoty pochodzi z mrożonych owoców jagodowych, których dostawy w 2018 roku wzrosły o 29% w porównaniu do 2017 r.

Drugie miejsce wśród importerów ukraińskich owoców zajmuje Turcja, której udział stanowił 8,94% łącznych dochodów z eksportu dla tej grupy produktów. Warto zauważyć, że rok wcześniej Turcja nie znalazła się nawet w pierwszej dziesiątce. Praktycznie wszystkie dochody ze sprzedaży owoców do Turcji przypadają na orzechy, które sprzedano za łączną kwotę 20,4 mln dol.

Pierwszą trójkę największych konsumentów ukraińskich owoców zamyka Francja. Dochód ze sprzedaży owoców do Francji w 2018 roku wzrósł o 5% w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniósł 15,7 mln dol. Głównymi produktami, które Francja sprowadziła z Ukrainy są orzechy (70%) i mrożone owoce jagodowe (28%).

Czwarte miejsce zajmuje Białoruś, dochód ze sprzedaży owoców wyniósł 13,8 mln dol, warto jednak zauważyć, że Białoruś jest krajem tranzytowym, przez który większość ukraińskich produktów jest reeksportowana do Rosji.

Źródło: www.e-sadownictwo.pl z dnia 11.03.2019 roku