Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Pomoc de minimis dla producentów wiśni i porzeczki

Pomoc de minimis dla producentów wiśni i porzeczki

MP

Do połowy października producenci owoców porzeczki czarnej lub owoców wiśni mogą ubiegać się o pomoc w wysokości 410 zł/ ha owocujących w 2014 r. upraw porzeczki czarnej lub wiśni.

6 października 2014 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 30 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na podstawie którego producenci owoców porzeczki czarnej lub owoców wiśni mogą ubiegać się o pomoc w wysokości 410 zł/ ha owocujących w 2014 r. upraw porzeczki czarnej lub wiśni.

Jak informuje MRiRW, powyższa pomoc udzielana będzie  na wniosek rolnika złożony w biurze powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Do ww. wniosku rolnik jest zobowiązany dołączyć:

– oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie określone w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

– oświadczenie o powierzchni owocujących w 2014 r. upraw porzeczki czarnej lub wiśni.

Wzór wniosku został udostępniony na stronie internetowej ARiMR oraz biurach powiatowych Agencji.

Wnioski o ww. pomoc należy złożyć do 15 października 2014 r.

Limit tej pomocy w okresie trzech lat podatkowych wynosi 15 tys. euro.

Źródło: www.farmer.pl z dnia 07.10.2014 roku